Maria 2.jpg
Vigsel
Välkommen att vigas i någon av våra två kyrkor!
Vigseltider och bokning

Lördagar kl 15 eller kl 17 i respektive kyrka (undantag: första lördag i månaden, under terminstid).

Bokningar kan göras tidigast 12 månader före tänkt vigseldatum.

I regel ansvarar kyrkoherde Jonas Liljeqvist för vigsel i Björketorps kyrka

och komminister Roland Johansson i Hindås kyrka.
 

Kontakt:

Jonas Liljeqvist,
tel: 0301-443 63
e-post:
jonas.liljeqvist@svenskakyrkan.se 

 

Roland Johansson,
tel: 0301-443 75e-post:
roland.johansson4@svenskakyrkan.se

 

Närmare information kan fås genom församlingsexpeditionen,
tel: 0301-443 60

Vigselringar.JPG
Vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten ska omfatta ert samtycke till äktenskapet, era ömsesidiga löften om livslång kärlek och trohet, tillkännagivande att äktenskapet har ingåtts och kyrkans förbön med välsignelse. Vigseln ska äga rum inför vittnen. 

Mer om vigsel

För att kunna gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Däremot krävs inte att någon av er är konfirmerad.
Att gifta sig i kyrkan kostar ingenting.
För att gifta sig i Svenska kyrkan krävs en präst och två vittnen, men ofta vill man kanske samla släkt och vänner för att glädjas tillsammans med dem. Då finns möjlighet att låna församlingshemmet till festen efteråt utan kostnad.

 

Hindersprövning

Innan vigseln måste ni ha lämnat in ansökan om hindersprövning.
Ansökan görs hos Skatteverket. Intyget ska lämnas till prästen vid vigselsamtalet.

Brudkrona, Björketorp.JPG
Hindås brudkrona 5.JPG

Låna brudkrona

Församlingen har brudkrona att låna ut, om ni önskar det.