top of page
Begravning 6.jpg
Begravning

I begravningsgudstjänsten tar de sörjande och församlingen avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. 

Begravning 3.jpg

Bokning​

Begravningar i våra kyrkor äger i första hand rum på onsdagar, torsdagar och fredagar.

Tid för begravning bokas genom begravningsbyrån eller församlingsexpeditionen,
tel: 0301– 443 60.

Bårtäcke 3.jpg

Bårtäcke​

Det finns ett bårtäcke att låna vid begravningsgudstjänster i Björketorps församling. Bårtäcket kan också lånas vid icke kyrklig begravning.

Seden med bårtäcke är gammal men kom ur bruk under 1700-1800-talet. Bårtäcket ersätter kistdekorationen. Handbuketter kan läggas i en skål på eller vid sidan av kistan. För att skydda textilen vid mullpåkastning finns extra dukar som läggs ovanpå bårtäcket.

Kista att låna.JPG

 Kista

Det kan finnas tillfällen då begravningsgudstjänsten måste hållas först efter det att kremation ägt rum. Ofta väljer man att låta en urna med den avlidnes stoft stå i centrum vid gudstjänsten. Om man ändå på traditionellt vis önskar samlas kring en kista, har Björketorps församling en sådan att låna ut. Urnan eller kartongen med askan ligger då i kistan, som draperas med bårtäcket. Avsked tas i kyrkan och gravsättningen äger rum vid ett senare tillfälle.

Kyrkklockor.jpg

 Själaringning

Kyrkklockor har i Kyrkans historia använts för att meddela att en församlingsmedlem avlidit. Så har det också varit - och är - i Björketorps församling. En gång i veckan rings det i klockorna för nyligen avlidna.

 

Hindås: Ringning sker på torsdagar kl 10.30
Rävlanda: Ringning sker på fredagar kl 10.00


Klockorna ringer i 15 minuter. På anslagstavlan vid respektive kyrka meddelas vem/vilka vi ringer för. Vid ringningen är kyrkan öppen för den som vill gå in och tända ett ljus eller sitta ned en stund.

Bön och förbön 2.jpg

Tacksägelseringning – Tillkännagivande av dödsfall

Vid söndagens gudstjänst i respektive kyrka bes tacksägelse. Vilken söndag det sker överenskommer man med sorgehuset. Tacksägelsen infogas i Kyrkans förbön, som hålls efter predikan mitt i gudstjänsten.

Tacksägelse innebär att man läser upp den avlidnes namnuppgifter, tackar Gud för personens liv och ber om kraft och stöd i sorgen för de anhöriga. Kyrkans klockor ringer i samband med tacksägelse.

 

Leva vidare

För många är det av stort värde att träffa andra som har erfarenhet

av en liknande situation av sorg och saknad.

Att få tala om det svåra, lyssna och känna igen sig, kan vara till tröst och hjälp. 

Läs mer...

Leva vidare, Nar nagon tagit sitt liv.JPG
bottom of page