top of page
Diakoni_edited.jpg
Diakoni
Diakoni – Ett barmhärtighetens tecken
i ord och handling

 

Ordet diakoni är grekiska och kan inte översättas med enbart ett svenskt ord. Ibland anges betydelsen Kyrkans sociala arbete, men det bara en del av innebörden. Diakoni är ett av kyrkans grundläggande uppdrag och har Jesus Kristus som förebild. Jesus synliggör diakonin i sin egen person, sina ord och handlingar och ytterst genom att han gav sitt liv.

 

Diakoni är varje kristens kallelse, men Kyrkan viger också personer, diakoner, till livslångt uppdrag inom församlingens diakoni.

 

Diakonens yttre kännetecken är emblemet med korset och Noas duva, med olivkvisten i näbben, som bär bud om liv. Ofta bärs emblemet som halsband eller brosch. Till diakonens ämbetsdräkt hör en grön skjorta med frimärkskrage. Grönt är diakonins särskilda färg.

 

Diakon: Maria Berggren, telefon 0301-443 58,

e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

bottom of page