top of page
Kopia av Organisation 2.jpg
Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige, är församlingens högsta beslutande organ som beslutar om budget, inriktning med mera, väljs vart fjärde år och består av följande personer:

Ordinarie ledamöter
 

Församlingens bästa 
Evalotta Liljenzin (ordförande)

Anders Fors

Martin Helgegren

Rolf Hultgren

Annika Kullberg

Eva Rydén

Maria Öberg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 

Elin Ingemarson (vice ordförande)

Renate Berggren

Andrea Brodén

Staffan Brodén

Leif Jonsson

Ingegerd Nygren

Socialdemokraterna i Björketorps församling
Monica Bengtsson
Thomas Gustafsson

Lena Gustavsson

Ersättare
 

Församlingens bästa
Maria Attholm

Ros-Marie Carlsson
Bror Olausson

Owe Willingskär

POSK

Claes Kylberg

Mötesdatum Kyrkofullmäktige 2024  
(offentligt möte)
21/5 kl 19.00 Rävlanda församlingshem 
22/10 kl 19.00 Hindås församlingshem
3/12 kl 19.00 Rävlanda församlingshem 

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse som verkställer de övergripande besluten.

Kyrkofullmäktige har valt följande ledamöter att tillsammans med kyrkoherden leda församlingens verksamhet:

Ordinarie ledamöter

 

Eva Rydén (ordförande)

Lena Gustavsson (vice ordförande)

Monica Bengtsson

Andrea Brodén

Anders Fors

Elin Ingemarson

Evalotta Liljenzin

 

Kyrkoherde Mattias Svenningsson är självskriven ledamot.

 

Ersättare

 

Staffan Brodén
Thomas Gustafsson
Leif Jonsson
Bror Olausson
Marcus Skogevall
Oskar Sköld
Owe Willingskär
 

Mötesdatum Kyrkoråd 2024  
(ej offentligt möte)
6/2 kl 18.30 Rävlanda församlingshem 
5/3 kl 18.30 Hindås församlingshem
9/4 kl 18.30 Rävlanda församlingshem 
7/5 kl 18.30 Hindås församlingshem 
11/6 kl 18.30 Rävlanda församlingshem 
10/9 kl 18.30 Hindås församlingshem 
8/10 kl 18.30 Rävlanda församlingshem
5/11 kl 18.30 Hindås församlingshem 
3/12 kl 18.30 Rävlanda församlingshem 

Kontaktuppgifter till förtroendevalda kan fås via församlingsexpeditionen.

bottom of page