top of page
Livets hogtider, dop, Liam Oberg, Foto Maria Oberg_edited_edited.jpg

DOP

Välkommen att låta döpa ert barn eller att själv bli döpt.
Doptider och bokning

Lördagar kl 11 eller kl 13 i respektive kyrka (undantag: första lördagen i varje månad, under terminstid).
Söndagar kl 11 i söndagens gudstjänst alternativt kl 13.

Söndagar ansvarar i regel den präst som tjänstgör i gudstjänsten också för dop.

Kontakt


Mattias Svenningsson, kyrkoherde
telefon: 0301- 443 63

 

Närmare information kan fås genom församlingsexpeditionen, telefon: 0301-443 60

Dopsamtal

Innan dopet har präst och föräldrar ett dopsamtal där man går igenom dopordningen, diskuterar förslag på psalmer och eventuell övrig musik, fördelar uppgifter i gudstjänsten, anmäler namn på faddrar mm. För att få vara fadder ska man själv vara döpt.
Om det är en ung eller vuxen som vill bli döpt så får man gå i dopundervisning en tid innan dopet.

Låna lokal

Om ni önskar låna församlingshemmet för servering i samband med dopet, tänk på att vara ute i god tid eftersom församlingshemmen är flitigt efterfrågade. Dopfesten vill man kanske helst ha i familjekretsen, därför kan församlingshemmet bara bokas för ett dopsällskap per dag. 

Dopklanning att lana.jpg
Låna dopklänning

Församlingen har en dopklänning som man kan låna. 

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig och berättar mer om dopet.

Tack för ditt meddelande!

Mer om dopet

Ett nyfött barn väcker glädje och tacksamhet och ger en anledning att få be för sitt barn och lägga dess liv i Guds hand. Dopet är både ett tack till Gud och en förbön för den som döps. Det är också en fest för familjen och släkten och ett uttryck för den glädje vi känner och att få känna samhörighet med varandra. 

Dopet är en av kyrkans heliga handlingar, ett sakrament, och sker i vatten, i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Genom dopet får vi en personlig relation till Gud, vi vet att Jesus är med oss hela livet.

Dopet kan ske alltifrån det att en människa är nyfödd till det att hon är vuxen. När ett spädbarn döps, är det föräldrarna som säger ”ja” till dopet. Den som döps som ung eller vuxen säger själv ”ja” till sitt dop.

Dopfunt-2-redigerad.jpg

Något om symbolerna vid dopet

Vattnet – Allt liv börjar i vatten. I dopfuntens vatten speglas himlen för oss, i dopfuntens vatten grundläggs en ny relation till Gud. Det innebär att vi blir födda på nytt, som barn till Gud och får säga “Far” till honom.

Dopljuset – Jesus säger: “Jag är världens ljus”. Dopet ger tydning, mening och mål åt vårt liv. Dopet talar om att leva nära den Gud som i Jesus Kristus visar både vem Gud och människan djupast är.
 

Dopklädnaden – Varje ny dag klär vi oss på nytt. Lika konkret och påtagligt kallas vi att gång på gång påminna oss om dopets löften. Varje dag kallas vi att genom bön och andakt komma närmare och djupare in i vår tro, så att tron blir en närande och värmande erfarenhet för oss.

Dop kontakt
bottom of page