top of page
Båt vid töllsjön 1.jpg
Samtal, stöd och själavård

Alla kan någon gång i livet hamna i en situation där man behöver ha en medvandrare en stund, en som står lite utanför och som man kan bolla sina tankar med.

Församlingens diakon och präster har som ett särskilt uppdrag att finnas till för samtal, stöd och själavård som kan behövas i enskilda människors liv. Vill du samtala, få själavård eller förbön är du välkommen att kontakta någon av oss:

Maria Berggren, diakon,
telefon 0301-443 58

 

Kyrkoherde, Mattias Svenningsson 
telefon: 0301-44363 
 

Patrick Petersson, Rydsten, präst

telefon: 0301-44375


Helger: Akuta ärenden hänvisas till tjänstgörande präst på församlingsexpeditionens telefonsvarare,
telefon 0301-443 60.


Kyrkans SOS - En telefonjour bemannad av kristna medmänniskor.
De tar emot samtal anonymt och har tystnadsplikt,
telefon 031-800 650.
Vardagar: kl 13-21
Lördag, söndag, helgdagar: kl 16-21

Jourhavande präst - En nationell samtalsjour bemannad av präster.
Nås via 112,
kvällar och nätter: kl 21-06.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt gäller för det som präst och diakon får del av under den enskilda själavården. Prästernas tystnadsplikt är absolut, det vill säga att det som prästen erfarit under själavård och bikt aldrig får föras vidare. Också diakonen har tystnadsplikt för det som framkommit i det själavårdande samtalet. Diakonens tystnadsplikt kan dock brytas av stadganden i andra lagar, såsom anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Samtal.jpg
Konakformulär
bottom of page