top of page
Orgelfasad Lyra.JPG
Musik

Halleluja!
Ditt lov vi sjunger.
Våra hjärtan fylls med glädje.
Halleluja!
Ditt lov vi sjunger.
Våra hjärtan fylls med glädje.

Svenska psalmboken nr 705

Musiken är en viktig del av gudstjänstlivet i Björketorps församling. Vi tror att Gud har ett speciellt budskap till oss i gudstjänstmusiken.
Tanken är att kyrkomusiken ska leva med i kyrkoåret och i gudstjänstens liturgi. Vi arbetar utifrån målsättningen att gudstänstdeltagarna ska vilja vara delaktiga i sången och musiken.
Vi arbetar med flera körer, allt ifrån barnkör till vuxenkör. Körerna betyder mycket för församlingens musikliv och medverkar regelbundet i våra gudstjänster.

Orgelhus.JPG
Körer ​

Här är våra olika körer. Vill du vara med och sjunga i någon av dessa? Välkommen att höra av dig till oss kantorer.


Hindås
Kyrkokören övar i Hindås församlingshem på onsdagar 19.15 - 20.30
Kontakt: Berit Palmgren, organist, telefon: 0301- 443 20
 

Barnkören övar i Hindås församlingshem på onsdagar 14 - 16
Kontakt: Ingalill Nilsson, kantor, telefon: 0301- 443 86

Rävlanda
Kyrkokören övar i Rävlanda församlingshem på tisdagar 
Barnkören övar i Rävlanda församlingshem på tisdagar 14 - 16
Kontakt: Ingalill  Nilsson, kantor, telefon: 0301-443 86, e-post: ingalill.nilsson@svenskakyrkan.se

bottom of page