top of page
Himladrottningen och Triumfkors.jpg
Våra kyrkor
Björketorps kyrka höst 3.JPG
Björketorps kyrka

Björketorps kyrka uppfördes 1861. Den ritades av den välkände arkitekten Helgo Zettervall, som arbetade med gotiken som förebild. När kyrkans långhus stod färdigt, revs den gamla medeltidskyrkan för att ge sten till tornet. Altaruppsatsen är från gamla kyrkan, snidad 1710 av Anders Eekberg och målad av Sven Wernberg. Från gamla kyrkan har även bevarats dopfunten och triumfkrucifixet (1200-talet). Kyrkans förnämsta konstverk är ett altarskåp från 1500-talet, som har sin plats under läktaren på sydsidan.


Sin nuvarande interiör och färgsättning fick Björketorps kyrka vid en renovering 2009.
Kyrkans första orgel byggdes 1871 av J N Söderling. Nuvarande orgel är byggd 1935 av H Lindegren och omfattar 25 stämmor.


Besöksadress: Björketorps kyrkväg 1, Rävlanda

Klicka här för att läsa om tillgänglighet

Hindås kyrka.jpg
Hindås kyrka

Hindås kyrka uppfördes 1912 på initiativ av köpmannen Gustaf von Reis, Hindås, efter ritningar färdigställda av arkitekterna Stenberg och Holmström. Kyrkan förvaltades av en stiftelse fram till 1965, då den överlämnades till Björketorps församling. De målningar i koret, som i hög grad präglar interiören, utfördes sommaren 1923 av professor Ernst Pfannschmidt, Berlin. I sakristian finns en skulptur, ett Kristushuvud, av konstnärinnan Agnes de Frumerie, som var bosatt i Hindås. Kyrkans klocka är skänkt av Beatrice Dickson, Hindås.


Vid en större renovering 1959-60 utbyttes bland annat vissa delar av den äldre takkonstruktionen mot limmade balkar. Sin nuvarande interiör, med ett altare, ett knäfall och en ambo ritade av arkitekten Magnus Wångblad, fick Hindås kyrka vid en renovering år 2000.


1923 fick kyrkan sin första orgel, byggd av Furtwängler & Hammer i Hannover. 1975 byttes denna orgel ut mot en ny, uppförd av Smedmans Orgelbyggeri, Lidköping.

 

Besöksadress: Tyringevägen 11, Hindås

Klicka här för att läsa om tillgänglighet

Gamla kyrkan red .jpg
Gamla kyrkans plats, Rävlanda
Våra kyrkor, Gamla kyrkans plats

 Tidpunkten för Gamla kyrkans uppförande kan inte bestämt anges, men ett par hållpunkter får vi genom de äldsta bevarade inventarierna. Det gäller främst triumfkrucifixet. Detta har av en kännare daterats till 1200-talet. Om denna kyrka har föregåtts av en enklare kyrka i trä, låg denna med all säkerhet på samma plats. Gamla kyrkan hade plats för ungefär 500 personer.

 

Vid mitten av 1800-talet var kyrkan i stort behov av renovering och kyrkan var för liten för den växande befolkningen. Beslut fattades därför om en ny större kyrka, nuvarande Björketorps kyrka. På gamla kyrkogården markeras den Gamla kyrkans plats av en granhäck, planterad på 1930-talet. Den omgivande kyrkogården har tagits i bruk på nytt från år 1967.

DSC01172.JPG
Kolerakyrkogård på Heden i Rävlanda

Med anledning av en epidemi av kolera i Göteborg 1831 utfärdades föreskrifter om att varje pastorat skulle utse en sundhetsnämnd. År 1834 kom koleran på nytt till Göteborg och spred sig denna gång också inåt landet.  Den 17 augusti 1834 avled den förste personen i Björketorps socken i sjukdomen.

 

Farsoten nådde sin kulmen efter en vecka. Sundhetsnämnden fattade nu beslut om en särskild gravplats för de som dött av sjukdomen. Den 19 augusti fattades ett beslut i tingshuset i Bollebygd om att en särskild kolerakyrkogård skulle inrättas i Björketorps socken på Björketorps hed.

 

Vid en fornminnesinventering 1984 har man på denna kyrkogård på Heden funnit 27 rektangulära försänkningar som visar på gravar, de flesta i den sydöstra delen av kyrkogården. (Läs gärna mer i boken “Björketorp. Rävlanda-Hällingsjö-Hindås.”, utgiven av Björketorps sockens hembygdsförening 1997, sidan 92 och följande.)

bottom of page