top of page
Interiör beskuren.jpg

Livets händelser

Livets hogtider, dop, Liam Oberg, Foto Maria Oberg.jpg

Dop

Ett nyfött barn väcker glädje och tacksamhet. Att i familjens och släktens gemenskap få bära fram sitt barn till dop kan ytterligare fördjupa samhörigheten i familjen och ge anledning till att få be för sitt barn och lägga dess liv i Guds hand.

Friluftskonfirmander,red.jpg

Konfirmation

Är du nyfiken på vad livet som kristen betyder för andra? Vill du få chansen att själv möta personer som vill ge dig sin berättelse om livsval eller yrkesval, som anknyter till livet i en församling? Här får du chansen att träffa andra ungdomar, både konfirmander och ungdomar från Kyrkans Ungdom.

Vigsel, Vigselgudstjänsten

Vigsel

Välkommen att vigas i någon av våra kyrkor. Att vigas är att, offentligt inför Gud och människor, avge löften om trohet och livslång kärlek.
Vid en kyrklig vigsel blir äktenskapet välsignat av Gud.

Livets händelser, Begravning .jpg

Begravning

I begravningsgudstjänsten tar anhöriga och vänner avsked och den som är död överlämnas i Guds hand. Det finns många sätt att ta avsked på. Kontakta den präst som ska tjänstgöra vid begravningen för samråd.

bottom of page