top of page
Enskild nattvard, Sockentyg.JPG
Enskild nattvard

Det finns möjlighet att fira en enklare nattvardsgudstjänst i hemmet. Man kan be prästen komma hem och fira nattvard, om man inte har möjlighet att delta i församlingens ordinarie högmässa på grund av att hälsa eller annat ger förhinder.

 

Denna tradition har gamla anor och kallas ibland sockenbud, dvs att någon i socknen kallar på prästen för att i sitt hem få fira gudstjänst, få förbön och få del av nattvardens gåvor.

Vid gudstjänsten i hemmet kan också anhöriga närvara och prästen har med sig vad som behövs för att duka ett altare i hemmet (bröd och vin, bägare och fat för brödet). Om det är möjligt kan man också tända ljus och duka med en vit duk.

Beroende på omständigheterna kan gudstjänsten firas mer eller mindre utförligt. Psalmsång, textläsning och en kort utläggning kan förekomma. Gudstjänsten kan också föregås av ett kort samtal och/eller enskild bön om förlåtelse.

Kontakt
Mattias Svenningsson, kyrkoherde
telefon: 0301- 443 63

Patrick Petersson Rydsten, präst
telefon: 0301- 443 75
bottom of page