top of page
Hindas kyrkpor, redt.jpg
Om oss

Här kan du läsa mer om vår församling och våra kyrkor.

Våra medarbetare

Här hittar du våra medarbetare och deras kontaktuppgifter.

Läs mer>>

Kyrkofullmäktige/ kyrkoråd

Kyrkofullmäktige, är församlingens högsta beslutande organ som beslutar om budget, inriktning med mera, väljs vart fjärde år.

 

Läs mer>>

Behandling av personuppgifter

Här kan du ta del av hur vi behandlar våra medlemmars personuppgifter.

Läs mer >>

Björketorps kyrka.jpg
Björketorps kyrka

Björketorps kyrka uppfördes 1861. Den ritades av den välkände arkitekten Helgo Zettervall, som arbetade med gotiken som förebild. När kyrkans långhus stod färdigt, revs den gamla medeltidskyrkan för att ge sten till tornet.

Läs mer>>

Hindås kyrka

Hindås kyrka uppfördes 1912 på initiativ av köpmannen Gustaf von Reis, Hindås, efter ritningar färdigställda av arkitekterna Stenberg och Holmström. Kyrkan förvaltades av en stiftelse fram till 1965, då den överlämnades till Björketorps församling.

Läs mer>>

Sommar.jpg
bottom of page