top of page
Bonekorg red.jpg
Bön och förbön
Förbön för vår församling

Människor har bett i alla tider, men vi behöver bli fler som är med och bär vår del av Guds kyrka i bön. Var med och be där du är. Din bön behövs för att vår församling här i Rävlanda, Hällingsjö och Hindås ska bli en välsignad plats att bo och leva på.


I våra kyrkor och församlingshem finns ett litet häfte där man för varje dag i veckan ber för olika delar av församlingen. Hämta gärna ett sådant häfte, eller hör av dig till församlingsexpeditionen, så kan vi skicka ett hem till dig.
Du kan också ladda ner häftet som ett pdf-dokument här:
Låt oss be - Förbön för vår församling

Kraften finns hos den som lyssnar till våra böner och inte hos dem som ber. Därför gör bön faktiskt skillnad.

Bön och förbön, Bönekorg
Bönekorg

I Björketorps och Hindås kyrkor finns bönekorgar där man i anslutning till gudstjänsten kan skriva och lägga ner förbönsämnen. Korgen bärs under gudstjänsten fram till altaret. I Kyrkans förbön bes en allmän bön för de framburna böneämnena. Ingen läser bönelapparna och tjänstgörande präst river sönder dem efter gudstjänsten.

Tyst bon 1.JPG
Meditation - Tyst bön


Hindås kyrka, onsdagar udda veckor
Kl 18.00-18.25
Se vidare i kalendern 
Vi sitter i kyrkbänken eller på en bönepall i inre bön inför korset.
Vi övar oss i stillhet, att vara i Guds närvaro.
Vi övar oss att vila i hans kärlek.

Efter bönen är det en enkel kvällsmässa kl 18.30

med efterföljande reflekterande bibelsamtal för den som vill.
Kontakt: diakon Maria Berggren, telefon: 0301-443 58

IMG_2669.JPG
Veckomässa

Hindås kyrka onsdagar udda veckor kl 18.30
Se vidare i kalendern

Björketorps kyrka jämna veckor kl 17.30

Se vidare i kalendern

Enskild förbön

Vill du att någon ska be för just dig och din situation eller för någon i din närhet som behöver förbön så finns möjlighet att kontakta diakon eller präster.

Maria Berggren, diakon:
telefon: 0301-443 58,

e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

 

Mattias Svenningsson, kyrkoherde
telefon: 0301- 443 63

e-post: mattias.svenningsson@svenskakyrkan.se
 

Patrick Petersson Rydsten, präst

telefon: 0301-443 75

e-post: patrick.petersson.rydsten@svenskakyrkan.se

bottom of page