top of page
DSC_0142.JPG
Behandling av personuppgifter
GDPR

Personuppgiftslagen ersattes 25 maj 2018 av GDPR (General Data Protection Regulation)
GDPR är en EU-lagstiftning som Sverige ska tillämpa direkt. Björketorps församling arbetar aktivt med att säkerställa att personuppgiftshanteringen i församlingens verksamheter skall följa gällande bestämmelser.

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m.

De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.
 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Frågor och kontakt

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till församlingens expedition,
telefon: 0301-443 60.

Länk till Svenska kyrkans information om behandling av personuppgifter:
https://www.svenskakyrkan.se/om-oss/personuppgifter

 
Utgivningsbevis


Björketorps församlings hemsida har Utgivningsbevis för databas.

 

Dataskyddsombud

”Frida Qvant är Björketorps församlings dataskyddsombud och arbetar med frågor som gäller vår efterlevnad av dataskyddsförordningen. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter gentemot IMY, som exempelvis begära ett registerutdrag.

Kontaktuppgifter: dso@xeeda.se

Kakor

En kaka är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information. Det finns två typer:

  1. Den ena typen av kaka sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används till exempel för att du lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån dina önskemål och intressen.

  2. Den andra typen kallas sessionskaka (engelska “session cookie”). Under tiden du är inne på en webbsida lagras den temporärt i din dators minne. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information, till exempel e-post eller namn, sparas om dig.

Hos oss används båda typerna av cookies. När du besöker vår webbplats skickas en sessionskaka mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Sessionskakor används också när du använder våra e-tjänster. Kakan försvinner när du avslutat besöket.

Kakor
Utgivningsbevis
bottom of page