top of page
Stilla dag.jpg
Leva vidare

För många är det av stort värde att träffa andra som har erfarenhet av en liknande situation av sorg och saknad. Att få tala om det svåra, lyssna och känna igen sig, kan vara till tröst och hjälp.

Leva vidare-samtal för dig
som har mist en nära anhörig

Det har visat sig att det är gott att träffa andra som är i en liknande situation och som kan bli medvandrare i sorgen när vardagen tar vid efter begravningen.

En ny grupp startar i mars.

Vi träffas sex gånger med en uppföljningsträff.
Första gången är en prova-på-gång.
Ledare: Maria Berggren, diakon i Björketorps församling

Annette Andréasson, Hyssna församling


Den som inte vill vara med i någon grupp, eller vill tala om sorg eller andra förluster i livet, är välkommen att höra av sig för enskilt samtal.

Leva vidare.JPG
Barn och sorg.jpg
Stöd till familjer
med barn och unga i sorg

Barn och unga som förlorat en förälder eller ett syskon
har också behov av stöd i sin sorg.
Familjen blir annorlunda för resten av livet.
I sorgen kan familjen komma nära varandra,
men också längre bort från varandra.
Att få möta andra i liknande situation
och i olika grupper få redskap att bearbeta
och förstå sorgen är värdefullt.

Har er familj behov av stöd i någon form
är ni välkomna att höra av er till Maria Berggren, diakon.

När någon tagit sitt liv.JPG


Björketorps kyrka i Rävlanda
kl 16-18
Öppen kyrka med möjlighet till samtal, fika och ljuständning.

kl 18
Ljusandakt med ljuständning
Efter andakten möjlighet till samtal i mindre grupper för den som vill.

Internationella suicidpreventionsdagen
uppmärksammas varje år 10 september
Leva vidare
när någon tagit sitt liv

Välkommen att delta i samtalsträffar för närstående
till någon som tagit sitt liv.
För många är det av stort värde att träffa andra
som har erfarenhet av en liknande situation av sorg och saknad.
Att få tala om det svåra, lyssna och känna igen sig,
kan vara till tröst och hjälp.
Är du intresserad av att vara med i sådana samtal,
kontakta Maria Berggren, diakon.

Kontakt, information och anmälan​

Maria Berggren, diakon, tel: 0301-443 58,

e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

Maria kontaktuppgifter
bottom of page