top of page
Bibliska gestalter 1.JPG

 

Ideella medarbetareVill du hitta en uppgift i vår församling?
Här är några exempel där du kan vara med och bidra med tid och engagemang

 

Textläsare

Vi har regelbundet gudstjänstfirare som läser söndagens bibeltexter.

 

Bibliska gestalter

Många söndagar gestaltas av Bibliska gestalter, där några av oss med bibeltextens hjälp framställer scener med Bibliska gestalter. Vi tillverkar också ibland nya gestalter.

 

Vägkyrka 

Under juli-augusti brukar det vara Vägkyrka i Björketorps kyrka. Verksamheten bygger på frivilliga medarbetare som tar hand om kaffeservering och finns till hands för besökare i kyrkan.


Svenska kyrkans internationella arbete, act

Svenska kyrkans församlingar använder sig av ombud i sitt internationella arbete. Ombuden arbetar med att sprida kunskap och information samt att samla in pengar till det internationella arbetet som Svenska kyrkan bedriver. Våra ombud arbetar också, tillsammans med övriga aktörer i samhället, med julmarknaderna i Hindås och Rävlanda.

För mer information om att vara ideell medarbetare, kontakta:

Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,

e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

bottom of page