top of page
IMG_5746.jpeg
Björketorps församling
Målet för vår församling är
att människor genom kyrkans liv och gemenskap
skall upptäcka och ta emot Guds rike
och dela det med varandra,
med andra ord att människor ska lära känna Jesus
och tro på honom.
Björketorps församling, med Jesus i centrum
Mitt i stiftet med Jesus i centrum

Björketorps församling ligger i Marks och Kinds kontrakt i Göteborgs stift.
Församlingen ligger naturskönt vid Storåns dalgång i Rävlanda, Gingsjön i Hällingsjö och Västra Nedsjön i Hindås. Inom församlingens gränser bor cirka 6500 personer. Ungefär 2/3 av dessa är kyrkotillhöriga. 

Församlingens grundläggande uppgift enligt Kyrkoordningen är att: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Hur vi gör det rent praktiskt beskrivs i församlingsinstruktionen.

Församlingen styrs av förtroendevalda. Kyrkofullmäktige beslutar om ekonomi och budget. Fullmäktige utser ett kyrkoråd som verkställer de övergripande besluten och som tillsammans med kyrkoherden styr församlingens verksamhet.

Björketorps församling, om oss
bottom of page