top of page
Förskolan sommar

Förskolan Fisken

Björketorps församling driver förskolan Fisken i Rävlanda. 

Fisken Invigning av lekkyrkan.jpg
Förskolan Fisken

Förskolan Fisken följer läroplanen LPFÖ 18. Förskolan drivs som en enskild verksamhet med Björketorps församling som huvudman. Vi får bidrag och står under tillsyn av Härryda kommun.

Fisken är en förskola för barn från 1 år till dess man börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett friliggande hus bakom församlingshemmet i Rävlanda. Huset var helt nytt när vi startade i januari 2003. Förskolan har en avdelning med plats för 14-22 barn. Vi har eget kök och kokerska och maten lagas på plats.

Skräpsortering.jpg


Förskolan Fisken arbetar för att skapa en varm, trygg och inbjudande miljö, där barn och vuxna skall känna sig välkomna. Förskollärare och barnskötare utgår från förskolans läroplan och de strävar efter att möta varje barn utifrån dess intresse, behov och förutsättningar. De är genuint intresserade av sitt yrke, med lärandet i fokus. Det går bra att ställa sig i kö till Fisken från det barnet är fött.

Fisken sjunger vårsånger för Kerstin Rådfors Lind, Foto Jenny Linell.JPG

Förskolan Fisken – ett alternativ

Förskolan Fisken är ett alternativ för dem som utöver modern pedagogik värdesätter kristen livssyn och kristna värderingar. I nära samförstånd med föräldrarna får barnen, allt efter mognad, möjlighet att lära känna Bibelns berättelser, be bordsbön och sjunga kristna sånger.

 

Kontakt
Förskolan Fisken, tel: 0301-443 14.

För ytterligare information kontakta förskolerektor Karin Julin, telefon 0301- 443 77,

e-post: karin.julin@svenskakyrkan.se

 

bottom of page