Bön och förbön

Förbön för vår församling
Människor har bett i alla tider, men vi behöver bli fler som är med och bär vår del av Guds kyrka i bön. Var med och be där du är. Din bön behövs för att vår församling här i Rävlanda, Hällingsjö och Hindås ska bli en välsignad plats att bo och leva på.
I våra kyrkor och församlingshem finns ett litet häfte där man för varje dag i veckan ber för olika delar av församlingen. Hämta gärna ett sådant häfte, eller hör av dig så kan vi skicka ett hem i brevlådan.
Det finns även att ladda ner här på hemsidan. Låt oss be- Förbön för vår församling (Pdf-dokument)

Kraften finns hos den som lyssnar till våra böner
och inte hos dem som ber.
Därför gör bön faktiskt skillnad.

 

Bönekorg  
I Björketorps och Hindås kyrkor finns bönekorgar där man i anslutning till gudstjänsten kan skriva och lägga ner förbönsämnen. Korgen bärs under gudstjänsten fram till altaret. I Kyrkans förbön bes en allmän bön för de framburna böneämnena. Ingen läser bönelapparna och tjänstgörande präst river sönder dem efter gudstjänsten.

 

 

 

Gemensam andakt och bön under veckan
Tisdag Andakt 12.00  i Hindås kyrka.
Onsdag Andakt 13.45 i Rävlanda församlingshem
Torsdag Middagsbön 12.40 i Hindås kyrka.
Fredag Morgonbön 8.30 i Rävlanda församlingshem.
Se vidare i kalendern i högermarginalen.

 


Meditation – Tyst bön
– Att sitta sig till stillhet
Hindås kyrka, udda onsdagar kl 18.00-18.20 under terminstid (se vidare i kalendern i högermarginalen)
Den ordlösa bönen, med en kort introduktion, fortsätter i Hindås kyrka under höstterminen.
Vi kommer med allt det som är vi, det som präglat vår dag idag. Det som upptagit och fyllt våra tankar.
Vi kommer med allt det som är vi, för att söka vårt djupaste jag, vårt hjärta, vår öppenhet och medvetenhet om att vi är älskade av en personlig och allomfattande kärlek som fått ansikte i Jesus Kristus.
En gång i månaden följer veckomässa kl.18.30. Se vidare i kalendern i högermarginalen.
Ingen förhandsanmälan.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58

 


Veckomässa
Hindås kyrka, onsdagar  
Veckomässa kl 18.30 en onsdag i månaden med det möjlighet till personlig förbön i samband med nattvardens utdelande. Se kalendern i högermarginalen.
Björketorps kyrka, torsdagar
Veckomässa kl 18 varannan vecka. Se kalendern i högermarginalen.
Björketorps kyrka, fredagar
Veckomässa kl 8.30 sista fredagen i månaden. Se kalendern i högermarginalen.

 

 

 

 

 

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Högmässa i Taizé-anda
söndag 23/12 kl.11:00
Hindås kyrka

Julbön
måndag 24/12 kl.17:00
Björketorps kyrka

Julotta
tisdag 25/12 kl.7:00
Björketorps kyrka

Julotta
tisdag 25/12 kl.7:00
Hindås kyrka

Högmässa på Annandag jul
onsdag 26/12 kl.11:00
Björketorps kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook