Bön och förbön

FÖRBÖN FÖR VÅR FÖRSAMLING
Människor har bett i alla tider, men vi behöver bli fler som är med och bär vår del av Guds kyrka i bön. Var med och be där du är. Din bön behövs för att vår församling här i Rävlanda, Hällingsjö och Hindås ska bli en välsignad plats att bo och leva på.
I våra kyrkor och församlingshem finns ett litet häfte där man för varje dag i veckan ber för olika delar av församlingen. Hämta gärna ett sådant häfte, eller hör av dig så kan vi skicka ett hem i brevlådan.
Det finns även att ladda ner här på hemsidan. Låt oss be- Förbön för vår församling (Pdf-dokument)

Kraften finns hos den som lyssnar till våra böner
och inte hos dem som ber.
Därför gör bön faktiskt skillnad.

 

BÖNEKORG
I Björketorps och Hindås kyrkor finns bönekorgar där man i anslutning till gudstjänsten kan skriva och lägga ner förbönsämnen. Korgen bärs under gudstjänsten fram till altaret. I Kyrkans förbön bes en allmän bön för de framburna böneämnena. Ingen läser bönelapparna och tjänstgörande präst river sönder dem efter gudstjänsten.

 

MEDITATION– Tyst bön – Att sitta sig till stillhet
Onsdagar i Hindås kyrka
Kyrkan är öppen för enskild bön kl 17.30-18.
Gemensam tyst bön kl 18 – 18.25.
Vi sitter i kyrkbänken eller på en bönepall i inre bön inför korset.
Vi övar oss i stillhet, att vara i Guds närvaro.
Vi övar oss att vila i hans kärlek.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58

 

VECKOMÄSSA
Hindås kyrka
kl 18.30 varannan onsdag, ojämna veckor.
Se vidare i kalendern