Bön och förbön

FÖRBÖN FÖR VÅR FÖRSAMLING
Människor har bett i alla tider, men vi behöver bli fler som är med och bär vår del av Guds kyrka i bön. Var med och be där du är. Din bön behövs för att vår församling här i Rävlanda, Hällingsjö och Hindås ska bli en välsignad plats att bo och leva på.
I våra kyrkor och församlingshem finns ett litet häfte där man för varje dag i veckan ber för olika delar av församlingen. Hämta gärna ett sådant häfte, eller hör av dig så kan vi skicka ett hem i brevlådan.
Det finns även att ladda ner här på hemsidan. Låt oss be- Förbön för vår församling (Pdf-dokument)

Kraften finns hos den som lyssnar till våra böner
och inte hos dem som ber.
Därför gör bön faktiskt skillnad.

 

BÖNEKORG
I Björketorps och Hindås kyrkor finns bönekorgar där man i anslutning till gudstjänsten kan skriva och lägga ner förbönsämnen. Korgen bärs under gudstjänsten fram till altaret. I Kyrkans förbön bes en allmän bön för de framburna böneämnena. Ingen läser bönelapparna och tjänstgörande präst river sönder dem efter gudstjänsten.

Meditationen, veckomässorna och bibelsamtalen pausas för närvarande, på grund av rådande restriktioner i samband med covid -19.

MEDITATION – ATT SITTA SIG TILL STILLHET
Hindås kyrka, onsdagar kl 18.00-18.25
Se vidare i kalendern.
Den ordlösa bönen, med en kort introduktion, fortsätter i Hindås kyrka.
Vi kommer med allt det som är vi, det som präglat vår dag idag. Det som upptagit och fyllt våra tankar.
Vi kommer med allt det som är vi, för att söka vårt djupaste jag, vårt hjärta, vår öppenhet och medvetenhet om att vi är älskade av en personlig och allomfattande kärlek som fått ansikte i Jesus Kristus.
Varannan vecka, jämna veckor följer Reflekterande bibelsamtal kl 18.30-19. För mer information klicka här: Reflekterande bibelsamtal – Lectio Divina
Varannan vecka, udda veckor följer veckomässa kl.18.30
.
Se vidare i kalendern.
Ingen förhandsanmälan.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58

VECKOMÄSSA
Hindås kyrka
kl 18.30 varannan onsdag, udda veckor.
Se vidare i kalendern.