Samtal & stöd

Samtal, stöd och själavård
Alla kan någon gång i livet hamna i en situation där man behöver ha en medvandrare en stund, en som står lite utanför och som man kan bolla sina tankar med. Församlingens diakon och präster har som ett särskilt uppdrag att finnas till för samtal, stöd och själavård som kan behövas i enskilda människors liv. Vill du samtala, få själavård eller förbön är du välkommen att kontakta någon av oss:

Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58
Jonas Liljeqvist, kyrkoherde, telefon 0301-443 63
Roland Johansson, komminister, telefon 0301-443 75

Helger: Akuta ärenden hänvisas till tjänstgörande präst på församlingsexpeditionens telefonsvarare, telefon 0301-443 60.


Kyrkans SOS
tar emot samtal anonymt och har tystnadsplikt, telefon 031-800 650.
(En telefonjour bemannad av kristna medmänniskor.)
Vardagar: kl 13-21
Lördag, söndag, helgdagar: kl 16-21

Jourhavande präst
nås via 112,
(En nationell samtalsjour bemannad av präster.)
Kvällar och nätter: kl 21-06.

 

Tystnadsplikt
Tystnadsplikt gäller för det som präst och diakon får del av under den enskilda själavården. Prästernas tystnadsplikt är absolut, det vill säga att det som prästen erfarit under själavård och bikt aldrig får föras vidare. Också diakonen har tystnadsplikt för det som framkommit i det själavårdande samtalet. Diakonens tystnadsplikt kan dock brytas av stadganden i andra lagar, såsom anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.