Samtal & stöd

Samtal, stöd och själavård
Alla kan någon gång i livet hamna i en situation där man behöver ha en medvandrare en stund, en som står lite utanför och som man kan bolla sina tankar med. Församlingens diakon och präster har som ett särskilt uppdrag att finnas till för samtal, stöd och själavård som kan behövas i enskilda människors liv. Vill du samtala, få själavård eller förbön är du välkommen att kontakta någon av oss:

Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58
Jonas Liljeqvist, kyrkoherde, telefon 0301-443 63, 443 72
Björn Fyrlund, komminister, telefon 0301-102 27, 443 75

 

Helger: Akuta ärenden hänvisas till tjänstgörande präst på församlingsexpeditionens telefonsvarare, telefon 0301-443 60.

Nattetid: Kyrkans jourtjänst
, telefon 031-800 650.
(En telefonjour bemannad av kristna medmänniskor.)

Jourhavande präst
nås via 112 (kl 21-06).
(En nationell samtalsjour bemannad av präster.)

 

Tystnadsplikt
Tystnadsplikt gäller för det som präst och diakon får del av under den enskilda själavården. Prästernas tystnadsplikt är absolut, det vill säga att det som prästen erfarit under själavård och bikt aldrig får föras vidare. Också diakonen har tystnadsplikt för det som framkommit i det själavårdande samtalet. Diakonens tystnadsplikt kan dock brytas av stadganden i andra lagar, såsom anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Morgonbön
fredag 19/10 kl.8:30
Rävlanda församlingshem

Gudstjänst för små och stora
söndag 21/10 kl.11:00
Hindås kyrka

Gudstjänst för små och stora
söndag 21/10 kl.11:00
Björketorps kyrka

Öppen förskola
måndag 22/10 kl.8:30
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus
tisdag 23/10 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook