Förskolan Fisken

Förskolan Fisken följer läroplan för förskolan LPFÖ 18. Förskolan drivs som en enskild verksamhet med Björketorps församling som huvudman. Vi får bidrag och står under tillsyn av Härryda kommun.

Fisken är en förskola för barn från 1 år till dess man börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett friliggande hus bakom församlingshemmet i Rävlanda, huset var helt nytt när vi startade i januari 2003. Förskolan har en avdelning med plats för 14-22 barn. Vi har eget kök och kokerska och maten lagas på plats.

Förskolan Fisken arbetar för att skapa en varm, trygg och inbjudande miljö, där barn och vuxna skall känna sig välkomna. Förskollärare och barnskötare utgår från förskolans läroplan och de strävar efter att möta varje barn utifrån dess intresse, behov och förutsättningar. De är genuint intresserade av sitt yrke, med lärandet i fokus. Det går bra att ställa sig i kö till Fisken från det barnet är fött.

Kyrkans förskola Fisken är ett alternativ för dem som utöver modern pedagogik värdesätter kristen livssyn och kristna värderingar. I nära samförstånd med föräldrarna får barnen, allt efter mognad, möjlighet att lära känna Bibelns berättelser, be bordsbön och sjunga kristna sånger.

För ytterligare information kontakta förskolerektor Berit Aler, telefon 0301- 443 77
e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se