Förskolan Fisken

 Förskolan Fisken följer läroplan för förskolan LPFÖ 98/16. Förskolan drivs som en enskild verksamhet med Björketorps församling som huvudman. Vi får bidrag och står under tillsyn av Härryda kommun.

Fisken är en förskola för barn från 1 år till dess man börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett friliggande hus bakom församlingshemmet i Rävlanda, huset var helt nytt när vi startade i januari 2003. Förskolan har en avdelning med plats för 14-22 barn. Vi har eget kök och kokerska och maten lagas på plats. Vår förskola värnar om den lilla enheten, som ger en lugn och trygg miljö. Det går bra att ställa sig i kö hos oss från det att barnet är fött.

 

Kyrkans förskola Fisken är ett alternativ för dem som utöver modern pedagogik värdesätter kristen livssyn och kristna värderingar. I nära samförstånd med föräldrarna får barnen, allt efter mognad, möjlighet att lära känna Bibelns berättelser, be bordsbön och sjunga kristna sånger.

För ytterligare information kontakta förskolechef Berit Aler, telefon 0301- 443 77
e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Öppet Hus
onsdag 20/2 kl.13:30
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus med soppa
torsdag 21/2 kl.12:40
Hindås kyrka och församlingshem

Veckomässa
torsdag 21/2 kl.18:00
Björketorps kyrka

Samtalsgrupp Kristen tro i vår tid
torsdag 21/2 kl.18:30
Björketorps kyrka

Veckomässa
fredag 22/2 kl.8:30
Björketorps kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook