Barn och ungdom

 

Med anledning av covid-19 så ställs all barn-och ungdomsverksamhet in tills vidare.
Se mer under Aktuellt/ Covid-19

ÖPPEN FÖRSKOLA -för barn med medföljande vuxen
Terminsstart vecka 3
Rävlanda församlingshem:
Måndagar 8.30-12.00

Hindås församlingshem:
Fredagar 9.30-12.00

Ytterligare information: Berit Aler, tel: 444 37
epost: berit.aler@svenskakyrkan.se
Hitta oss på facebook: Öppna förskolan Björketorps församling

 

BABYRYTMIK
Hindås församlingshem
8 tillfällen. Torsdagar kl 10-10.30

Vi vänder oss till dig som har barn 2-6 månader.
Du kommer att i grupp umgås med ditt barn med sånger, rörelser och rytmer.
Detta är ett ”gyllene” tillfälle att samspela med din bebis. Därför kan inte större syskon vara med.
Sångerna och rörelserna är genomtänkta för att stimulera barnets motoriska utveckling.
Vi använder oss av ett material som är utarbetat  av Diana Stigsson-Hadarsson, musikterapeut.
Efter musikstunden finns det möjlighet att fika tillsammans.

Information:
Marianne Ejeby, epost: marianne.ejeby@svenskakyrkan.se
Obs! Anmälan
till Berit Aler,
epost: berit.aler@svenskakyrkan.se


KYRKANS BARNTIMMAR – 4-5 år
Kontakta Berit Aler, telefon 0301-444 37.

 

 

 

 

MINIORER/BARNKÖR -från förskoleklass och uppåt
Terminsstart vecka 3
Rävlanda-Hällingsjö (i Rävlanda församlingshem)
“Miniorerna” och “Unga Röster”
Måndagar 14.00 – 16.00
Ledare: 
Anna Söderhjelm, Mia Attholm och Ingalill Nilsson.
Kontakt: Anna Söderhjelm, telefon 0301-443 62.

Hindås (i Hindås församlingshem)
“Upptäckarklubben” och barnkören
Onsdagar 15.00 – 17.00 
Ledare:
Marianne Ejeby, telefon 0301-443 20 och Yngve Sivertz, telefon 0301-443 97.


JUNIOR
Terminsstart vecka 3
Rävlanda-Hällingsjö (i Rävlanda församlingshem)

“Lighthouse” och “Unga Röster” – från årskurs 3 och uppåt
Måndagar 14.00 – 16.00
Ledare:
Yngve Sivertz, telefon 0301-443 97.