Barn

ÖPPEN FÖRSKOLA -för barn med medföljande vuxen

OBS! Öppen förskola är pausad för närvarande!

Rävlanda församlingshem:
Måndagar 10-12

Hindås församlingshem:
Fredagar 10-12

Ledare: Anna Söderhjelm, Mia Attholm, Marianne Ejeby och Berit Aler.
Kontakt:
Berit Aler, tel: 0301-444 37 eller Mia Attholm, tel: 0301-443 66
epost: berit.aler@svenskakyrkan.se
Hitta oss på facebook: Öppna förskolan Björketorps församling


BABYRYTMIK
Hindås församlingshem
6 tillfällen. Torsdagar kl 10-10.30

OBS! Babyrytmiken pausad för närvarande!

Vi vänder oss till dig som har barn 2-6 månader.
Du kommer att i grupp umgås med ditt barn med sånger, rörelser och rytmer.
Detta är ett ”gyllene” tillfälle att samspela med din bebis. Därför kan inte större syskon vara med.
Sångerna och rörelserna är genomtänkta för att stimulera barnets motoriska utveckling. Vi använder oss av ett material som är utarbetat  av Diana Molltun, musikterapeut.
Efter musikstunden finns det möjlighet att fika tillsammans.

Under rådande situation med covid-19 har vi begränsat antal deltagare.

Obs! Anmälan till Berit Aler,
epost: berit.aler@svenskakyrkan.se
Information: Marianne Ejeby,
epost: marianne.ejeby@svenskakyrkan.se

 

KYRKANS BARNTIMMAR – 4-5 år
Kontakta Berit Aler, telefon 0301-444 37.
epost: berit.aler@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

ÖVRIG BARNVERKSAMHET

Barngrupperna (6 år och uppåt) är pausade för närvarande!
Respektive grupp; Miniorer, Barnkörer, Lighthouse och Upptäckarklubben informeras.
Kontakt: Anna Söderhjelm, telefon 0301-443 62.