Barn och ungdom

ÖPPEN FÖRSKOLA -för barn med medföljande vuxen
Rävlanda församlingshem:
Måndagar 8.30-12.00

Hindås församlingshem:
Fredagar 9.30-12.00

Ytterligare information: Berit Aler, tel: 444 37
epost: berit.aler@svenskakyrkan.se
Hitta oss på facebook: Öppna förskolan Björketorps församling
Terminsstart vecka 36

 

BABYRYTMIK
Hindås församlingshem
8 tillfällen. Torsdagar kl 10-10.30

Vi vänder oss till dig som har barn 2-6 månader.
Du kommer att i grupp umgås med ditt barn med sånger, rörelser och rytmer.
Detta är ett ”gyllene” tillfälle att samspela med din bebis. Därför kan inte större syskon vara med.
Sångerna och rörelserna är genomtänkta för att stimulera barnets motoriska utveckling.
Vi använder oss av ett material som är utarbetat  av Diana Stigsson-Hadarsson, musikterapeut.
Efter musikstunden finns det möjlighet att fika tillsammans. Obs anmälan!
Kontakt: Marianne Ejeby,
epost: marianne.ejeby@svenskakyrkan.se

Anmälan: Berit Aler, epost: berit.aler@svenskakyrkan.se
Välkommen att höra av dig, vi startar kontinuerligt nya kurser.


KYRKANS BARNTIMMAR
– 4-5 år
Kontakta Berit Aler, telefon 0301-444 37.

 

 

 

 

 

MINIORER/BARNKÖR -från förskoleklass och uppåt
Rävlanda- Hällingsjö (i Rävlanda församlingshem)
”Miniorerna” och ”Unga Röster”
Måndagar 14.00 – 16.00
Ledare: Helena Lindahl, Ingalill Nilsson och Mia Karlsson, telefon 0301-443 62.

Hindås (i Hindås församlingshem)
”Upptäckarklubben” och barnkören
Onsdagar 15.00 – 17.00 
Ledare: Marianne Ejeby och Yngve Sivertz, telefon 0301-458 03.
Terminsstart vecka 37

 

JUNIOR
Rävlanda-Hällingsjö (i Rävlanda församlingshem)

”Lighthouse” och ”Unga Röster” – från årskurs 3 och uppåt
Måndagar 14.00 – 16.00
Ledare: Yngve Sivertz, telefon 0301-458 03.
Terminsstart vecka 37

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Morgonbön
fredag 19/10 kl.8:30
Rävlanda församlingshem

Gudstjänst för små och stora
söndag 21/10 kl.11:00
Björketorps kyrka

Gudstjänst för små och stora
söndag 21/10 kl.11:00
Hindås kyrka

Öppen förskola
måndag 22/10 kl.8:30
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus
tisdag 23/10 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook