Barn och ungdom

ÖPPEN FÖRSKOLA -för barn med medföljande vuxen
Rävlanda församlingshem:
Måndagar 8.30-12.00

Hindås församlingshem:
Fredagar 9.30-12.00

Ytterligare information: Berit Aler, tel: 444 37
epost: berit.aler@svenskakyrkan.se
Hitta oss på facebook: Öppna förskolan Björketorps församling
Terminsstart vecka 3

 

BABYRYTMIK
Hindås församlingshem
8 tillfällen. Torsdagar kl 10-10.30

Vi vänder oss till dig som har barn 2-6 månader.
Du kommer att i grupp umgås med ditt barn med sånger, rörelser och rytmer.
Detta är ett ”gyllene” tillfälle att samspela med din bebis. Därför kan inte större syskon vara med.
Sångerna och rörelserna är genomtänkta för att stimulera barnets motoriska utveckling.
Vi använder oss av ett material som är utarbetat  av Diana Stigsson-Hadarsson, musikterapeut.
Efter musikstunden finns det möjlighet att fika tillsammans. Obs anmälan!
Kontakt: Marianne Ejeby,
epost: marianne.ejeby@svenskakyrkan.se

Nästa kurs startar 17 januari.
Anmälan senast 14 januari
till: Berit Aler, epost: berit.aler@svenskakyrkan.se


KYRKANS BARNTIMMAR
– 4-5 år
Kontakta Berit Aler, telefon 0301-444 37.

 

 

 

 

 

MINIORER/BARNKÖR -från förskoleklass och uppåt

Rävlanda-Hällingsjö (i Rävlanda församlingshem)
”Miniorerna” och ”Unga Röster”
Måndagar 14.00 – 16.00
Ledare:
Helena Lindahl, Ingalill Nilsson och Mia Karlsson, telefon 0301-443 62. Anmälan till Mia: e-post: maria.mia.karlsson@svenskakyrkan.se

Hindås (i Hindås församlingshem)
”Upptäckarklubben” och barnkören
Onsdagar 15.00 – 17.00 
Ledare:
Marianne Ejeby och Yngve Sivertz, telefon 0301-458 03.
Terminsstart vecka 3

 

JUNIOR
Rävlanda-Hällingsjö (i Rävlanda församlingshem)

”Lighthouse” och ”Unga Röster” – från årskurs 3 och uppåt
Måndagar 14.00 – 16.00
Ledare:
Yngve Sivertz, telefon 0301-458 03.
Terminsstart vecka 3

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Öppet Hus
onsdag 20/2 kl.13:30
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus med soppa
torsdag 21/2 kl.12:40
Hindås kyrka och församlingshem

Veckomässa
torsdag 21/2 kl.18:00
Björketorps kyrka

Samtalsgrupp Kristen tro i vår tid
torsdag 21/2 kl.18:30
Björketorps kyrka

Veckomässa
fredag 22/2 kl.8:30
Björketorps kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook