Barn och ungdom

ÖPPEN FÖRSKOLA -för barn med medföljande vuxen
Terminsstart vecka 36
Rävlanda församlingshem:
Måndagar 8.30-12.00

Hindås församlingshem:
Fredagar 9.30-12.00

Ytterligare information: Berit Aler, tel: 444 37
epost: berit.aler@svenskakyrkan.se
Hitta oss på facebook: Öppna förskolan Björketorps församling

 

BABYRYTMIK
Hindås församlingshem
8 tillfällen. Torsdagar kl 10-10.30

Vi vänder oss till dig som har barn 2-6 månader.
Du kommer att i grupp umgås med ditt barn med sånger, rörelser och rytmer.
Detta är ett ”gyllene” tillfälle att samspela med din bebis. Därför kan inte större syskon vara med.
Sångerna och rörelserna är genomtänkta för att stimulera barnets motoriska utveckling.
Vi använder oss av ett material som är utarbetat  av Diana Stigsson-Hadarsson, musikterapeut.
Efter musikstunden finns det möjlighet att fika tillsammans.

Information:
Marianne Ejeby, epost: marianne.ejeby@svenskakyrkan.se
Start: 5 september
Obs! Anmälan
senast 2 september till Berit Aler,
epost: berit.aler@svenskakyrkan.se


KYRKANS BARNTIMMAR – 4-5 år
Kontakta Berit Aler, telefon 0301-444 37.

 

 

 

 

MINIORER/BARNKÖR -från förskoleklass och uppåt
Terminsstart vecka 36
Rävlanda-Hällingsjö (i Rävlanda församlingshem)
”Miniorerna” och ”Unga Röster”
Måndagar 14.00 – 16.00
Ledare:
Helena Lindahl, Ingalill Nilsson och Mia Karlsson, telefon 0301-443 66. Anmälan till Mia: e-post: maria.mia.karlsson@svenskakyrkan.se

Hindås (i Hindås församlingshem)
”Upptäckarklubben” och barnkören
Onsdagar 15.00 – 17.00 
Ledare:
Marianne Ejeby och Yngve Sivertz, telefon 0301-458 03.


JUNIOR
Terminsstart vecka 36
Rävlanda-Hällingsjö (i Rävlanda församlingshem)

”Lighthouse” och ”Unga Röster” – från årskurs 3 och uppåt
Måndagar 14.00 – 16.00
Ledare:
Yngve Sivertz, telefon 0301-458 03.