Kyrkofullmäktige / Kyrkoråd

Kyrkofullmäktige, som är den grupp som beslutar om budget, inriktning med mera, väljs vart fjärde år och består av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Församlingens bästa:
Eva Rydén (ordförande)
Evalotta Liljenzin
Rolf Hultgren
Björn Ljungström
Owe Willingskär
Veronica Kristensson
Marie Olofsdotter
Ingrid Ekelund
Annika Kullberg
Martin Helgegren

Partipolitiskt obundna:
Gustav Öhlander (vice ordförande)
Kristian Börjesson
Staffan Brodén
Enar Sahlin
Karin Julin
Ingegerd Nygren
Claes Kylberg
Renate Berggren
Anita Otréus

Ersättare
Församlingens bästa:
Sofia Svensson
Kristina Eriksson
Marianne Ambjörn
Bror Johansson
Holger Karlsson

Partipolitiskt obundna:
Margareta Ottertun
Marie Unger

 

Kyrkorådet är den grupp som verkställer de övergripande besluten.
Kyrkofullmäktige har valt följande ledamöter att tillsammans med kyrkoherden leda församlingens verksamhet:

Ordinarie ledamöter
Församlingens bästa:
Eva Rydén
Evalotta Liljenzin (vice ordförande)
Björn Ljungström
Owe Willingskär

Partipolitiskt obundna:
Staffan Brodén (ordförande)
Gustav Öhlander
Ingegerd Nygren

Kyrkoherde  Jonas Liljeqvist är självskriven ledamot

Ersättare
Församlingens bästa:

Martin Helgegren
Ingrid Ekelund
Sofia Svensson
Rolf Hultgren

Partipolitiskt obundna:
Enar Sahlin
Claes Kylberg

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Högmässa i Taizé-anda
söndag 23/12 kl.11:00
Hindås kyrka

Julbön
måndag 24/12 kl.17:00
Björketorps kyrka

Julotta
tisdag 25/12 kl.7:00
Björketorps kyrka

Julotta
tisdag 25/12 kl.7:00
Hindås kyrka

Högmässa på Annandag jul
onsdag 26/12 kl.11:00
Björketorps kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook