Kyrkofullmäktige / Kyrkoråd

Kyrkofullmäktige, som är den grupp som beslutar om budget, inriktning med mera, väljs vart fjärde år och består av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Församlingens bästa:
Eva Rydén (ordförande)
Evalotta Liljenzin
Rolf Hultgren
Björn Ljungström
Owe Willingskär
Veronica Kristensson
Marie Olofsdotter
Ingrid Ekelund
Annika Kullberg
Martin Helgegren

Partipolitiskt obundna:
Gustav Öhlander (vice ordförande)
Kristian Börjesson
Staffan Brodén
Enar Sahlin
Karin Julin
Ingegerd Nygren
Claes Kylberg
Renate Berggren

Ersättare
Församlingens bästa:
Sofia Svensson
Kristina Eriksson
Marianne Ambjörn
Bror Johansson
Holger Karlsson

Partipolitiskt obundna:
Margareta Ottertun
Marie Unger

 

Kyrkorådet är den grupp som verkställer de övergripande besluten.
Kyrkofullmäktige har valt följande ledamöter att tillsammans med kyrkoherden leda församlingens verksamhet:

Ordinarie ledamöter
Församlingens bästa:
Eva Rydén
Evalotta Liljenzin (vice ordförande)
Björn Ljungström
Owe Willingskär

Partipolitiskt obundna:
Staffan Brodén (ordförande)
Gustav Öhlander
Ingegerd Nygren

Kyrkoherde  Jonas Liljeqvist är självskriven ledamot

Ersättare
Församlingens bästa:

Martin Helgegren
Ingrid Ekelund
Sofia Svensson
Rolf Hultgren

Partipolitiskt obundna:
Enar Sahlin
Claes Kylberg

 

Kontaktuppgifter till förtroendevalda kan fås via församlingsexpeditionen.