Kyrkofullmäktige / Kyrkoråd

Kyrkofullmäktige, som är den grupp som beslutar om budget, inriktning med mera, väljs vart fjärde år och består av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Församlingens bästa:
Evalotta Liljenzin
Eva Rydén
Rolf Hultgren (ordförande)
Björn Ljungström
Annica Helgegren
Owe Willingskär
Anders Hell
Annika Kullberg
Ingrid Ekelund
Bror Johansson
Veronica Kristensson
Kristina Eriksson
Leif Persson

Partipolitiskt obundna:
Kristian Börjesson
Margareta Ottertun (vice ordförande)
Enar Sahlin
Eva Gustafsson
Claes Kylberg
Staffan Brodén

Ersättare
Församlingens bästa:
Marianne Ambjörn
Ingrid Ljungström
Holger Karlsson
Sven Johansson

Partipolitiskt obundna:
Renate Berggren
Anita Otréus
Ann-Sofi Adler Sandblad

 

Kyrkorådet är den grupp som verkställer de övergripande besluten.
Kyrkofullmäktige har valt följande ledamöter att tillsammans med kyrkoherden leda församlingens verksamhet:

Ordinarie ledamöter
Församlingens bästa:

Eva Rydén (vice ordförande)
Rolf Hultgren
Anders Hell
Björn Ljungström

Partipolitiskt obundna:

Staffan Brodén (ordförande)
Enar Sahlin

Kyrkoherde  Jonas Liljeqvist är självskriven ledamot

Ersättare
Församlingens bästa:

Bror Johansson
Annica Helgegren
Leif Persson
Veronica Kristensson

Partipolitiskt obundna:
Margareta Ottertun
Anita Otréus

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Öppet Hus
tisdag 24/10 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Öppet Hus
onsdag 25/10 kl.14:00
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus med soppa
torsdag 26/10 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Vardagsmässa
fredag 27/10 kl.8:30
Björketorps kyrka

Öppen förskola
fredag 27/10 kl.9:30
Hindås församlingshem

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook