Kyrkofullmäktige / Kyrkoråd

Kyrkofullmäktige, som är den grupp som beslutar om budget, inriktning med mera, väljs vart fjärde år och består av följande personer från 1 /1 2022:

Ordinarie ledamöter
Församlingens bästa:
Evalotta Liljenzin (ordförande)
Anders Fors
Martin Helgegren
Rolf Hultgren
Annika Kullberg
Eva Rydén
Maria Öberg

Partipolitiskt obundna:
Elin Ingemarson(vice ordförande)
Renate Berggren
Andrea Brodén
Staffan Brodén
Leif Jonsson
Ingegerd Nygren

Socialdemokraterna i Björketorps församling:
Monica Bengtsson
Thomas Gustafsson
Lena Gustavsson

Ersättare
Församlingens bästa:
Maria Attholm
Ros-Marie Carlsson
Bror Olausson
Owe Willingskär

Partipolitiskt obundna:
Claes Kylberg

 

Kyrkorådet är den grupp som verkställer de övergripande besluten.
Kyrkofullmäktige har valt följande ledamöter att tillsammans med kyrkoherden leda församlingens verksamhet:

Ordinarie ledamöter
Eva Rydén (ordförande)
Lena Gustavsson (vice ordförande)
Monica Bengtsson
Andrea Brodén
Anders Fors
Elin Ingemarson
Evalotta Liljenzin

Kyrkoherde Jonas Liljeqvist är självskriven ledamot.

 

Kontaktuppgifter till förtroendevalda kan fås via församlingsexpeditionen.