Att bli medlem i Svenska kyrkan

Här kan du se vad det innebär att tillhöra Svenska kyrkan:
Att tillhöra svenskakyrkan

 

 

 

 

 

 

Här kan du skriva ut blankett för inträde i Svenska kyrkan:
Inträde i Svenska kyrkan
Anmälan om inträde skickas eller lämnas till församlingen på den ort där du är folkbokförd.