Gravskötsel

Gravskötselavtal
Nya gravskötselavtal tecknas enligt kyrkofullmäktiges beslut,  i enlighet med rekommendationer från Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation och Konsumentverket.

 

 

 

 

Vi erbjuder två olika avtalstyper:

Alternativ A:
Ettårsavtal
Avtalet gäller ett år och förlängs automatiskt med ett år i taget efter att den årliga fakturan, som församlingen skickar, har betalats.

Alternativ B:
Avräkningsavtal
Man betalar in en summa pengar motsvarande minst 5 års skötsel och max 10 års skötsel.
Pengarna läggs på ett konto som knyts till den aktuella gravplatsen.
Årsavgiften dras från kontot varje år. Kostnaden för en bestämd tid är årsavgiften x garanterad tid x 1.70.
Exempel: önskas vård i 5 år och det är en rabattgrav, så blir kostnaden 5 x 790 x 1,70 = 6 715 kronor.

 

I skötseln ingår följande moment:
Grundskötsel: vårstädning, ogräsrensning och krattning i grusyta, putsning och rensning av rabatt, beskärning av växter, vattning, ettåriga växter tas bort på hösten, riktning av gravsten vid behov.
Övrigt: växter, gödsling och plantering, vattning och iordningställande efter plantering och en vinterdekoration.

Planteringen sker veckorna före midsommar.
Vinterdekorationen läggs ut till Alla Helgons Dag.

Det finns möjlighet att, mot en kostnad, göra tillägg till gravskötseln, t ex vårplantering i början av maj (105 kr) samt ytterligare växter och ljus i vinterdekorationen.

Vi förutsätter att graven är iordningställd innan ett gravskötselavtal kan börja att gälla. Om så inte är fallet får eventuella kostnader betalas av kunden. En besiktning av graven kan eventuellt behöva göras innan ett gravskötselavtal börjar gälla. Om det finns ytterligare frågor eller om du vill teckna ett avtal, kontakta någon av kyrkvaktmästarna eller församlingsexpeditionen.

Årsavgifter för 2017:
Rabatt i gräsyta: 790 kr.
1-plats kistgrav: 950 kr.
2-plats: 1 110 kr.
3-plats: 1 330 kr.

Telefon till kyrkogårdsvaktmästaren: 0301-443 68.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0301-443 60,
e-post: bjorketorps.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Öppet Hus
tisdag 24/10 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Öppet Hus
onsdag 25/10 kl.14:00
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus med soppa
torsdag 26/10 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Vardagsmässa
fredag 27/10 kl.8:30
Björketorps kyrka

Öppen förskola
fredag 27/10 kl.9:30
Hindås församlingshem

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook