Leva vidare

En dag för dig som sörjer
19 oktober 9.30 – 15.30 i Skene församlingshem
Har du förlorat någon nyss eller tidigare i livet? Välkommen till en dag för gemenskap och eftertanke kring sorg och saknad.
Under dagen erbjuds tid för samtal, taktil massage, promenad och god mat. En läkare föreläser om vad sorgen gör med kropp och själ.
Vi får även lyssna till en personlig livsberättelse om sorg och saknad.
Kostnad inklusive lunch och fika: 100kr, betalas kontant under dagen. Ange eventuella allergier eller särskilda behov vid anmälan.
Anmälan senast till Maria Berggren, diakon, tel: 0301-443 58 eller maria.berggren@svenskakyrkan.se
Begränsat antal platser.

Dagen är ett samarrangemang med flera församlingar i Marks och Bollebygds kontrakt.
Varmt välkommen!

 

Leva vidare-samtal för dig som har mist en livskamrat
Vy från smögen
Leva vidare-samtal är främst till för den som har mist sin livskamrat. Det har visat sig att det är gott att träffa andra som är i en liknande situation och som kan bli medvandrare i sorgen när vardagen tar vid efter begravningen.
Vi träffas sex gånger med en uppföljningsträff.
Första gången är en prova-på-gång.
Ledare: Maria Berggren, diakon i Björketorps församling.
Information och anmälan till Maria Berggren, telefon 0301-443 58 eller e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se
Den som inte vill vara med i någon grupp, eller vill tala om sorg eller andra förluster i livet, är välkommen att höra av sig för enskilt samtal.

 

 

Stöd till familjer med barn och unga i sorg
Barn och unga som förlorat en förälder eller ett syskon har också behov av stöd i sorgen. Familjen blir annorlunda för resten av livet. I sorgen kan familjen komma nära varandra, men också längre bort från varandra.
Att få möta andra i liknande situation och i olika grupper få redskap att bearbeta och förstå sorgen är värdefullt.
Här finns en folder med mer information om stödgrupp: Stödgrupp för barn och ungdomar i sorg
Har er familj behov av stöd i någon form är ni välkomna att höra av er till diakon Maria Berggren, telefon: 0301-443 58
eller e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

 


Leva vidare när någon tagit sitt liv
I Marks och Kinds kontrakt har vi arbetat med samtalsträffar för närstående till någon som tagit sitt liv. För många är det av stort värde att träffa andra som har erfarenhet av en liknande situation av sorg och saknad.
Att få tala om det svåra, lyssna och känna igen sig, kan vara till tröst och hjälp.
Är du intresserad av att vara med i en sådan grupp, kontakta Maria Berggren, diakon, telefon: 0301-443 58 eller e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se