Leva vidare

 Leva vidare-samtal för dig som har mist en livskamrat
Vy från smögen
Leva vidare-samtal är främst till för den som har mist sin livskamrat. Det har visat sig att det är gott att träffa andra som är i en liknande situation och som kan bli medvandrare i sorgen när vardagen tar vid efter begravningen.
Vi träffas sex gånger med en uppföljningsträff.
Första gången är en prova-på-gång.
Ledare: Maria Berggren, diakon i Björketorps församling.
Information och anmälan till Maria Berggren, telefon 0301-443 58 eller e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se
Den som inte vill vara med i någon grupp, eller vill tala om sorg eller andra förluster i livet, är välkommen att höra av sig för enskilt samtal.

Stöd till familjer med barn och unga i sorg

Barn och unga som förlorat en förälder eller ett syskon har också behov av stöd i sorgen. Familjen blir annorlunda för resten av livet. I sorgen kan familjen komma nära varandra, men också längre bort från varandra.
Att få möta andra i liknande situation och i olika grupper få redskap att bearbeta och förstå sorgen är värdefullt.
Har er familj behov av stöd i någon form är ni välkomna att höra av er till diakon Maria Berggren, telefon: 0301-443 58 eller e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se


Leva vidare när någon tagit sitt liv
I Marks och Kinds kontrakt har vi arbetat med samtalsträffar för närstående till någon som tagit sitt liv. För många är det av stort värde att träffa andra som har erfarenhet av en liknande situation av sorg och saknad.
Att få tala om det svåra, lyssna och känna igen sig, kan vara till tröst och hjälp.
Är du intresserad av att vara med i en sådan grupp, kontakta Maria Berggren, diakon, telefon: 0301-443 58 eller e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Öppet Hus
onsdag 20/2 kl.13:30
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus med soppa
torsdag 21/2 kl.12:40
Hindås kyrka och församlingshem

Veckomässa
torsdag 21/2 kl.18:00
Björketorps kyrka

Samtalsgrupp Kristen tro i vår tid
torsdag 21/2 kl.18:30
Björketorps kyrka

Veckomässa
fredag 22/2 kl.8:30
Björketorps kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook