Leva vidare


Leva vidare-samtal för dig som har mist en nära anhörig 
Vy från smögenLeva vidare-samtal är till för den som har mist en nära anhörig. Det har visat sig att det är gott att träffa andra som är i en liknande situation och som kan bli medvandrare i sorgen när vardagen tar vid efter begravningen.
Vi träffas sex gånger med en uppföljningsträff.
Första gången är en prova-på-gång.
Ledare: Maria Berggren, diakon i Björketorps församling.
Information och anmälan till Maria Berggren, telefon 0301-443 58 eller e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se
Den som inte vill vara med i någon grupp, eller vill tala om sorg eller andra förluster i livet, är välkommen att höra av sig för enskilt samtal.

 

 

Stöd till familjer med barn och unga i sorg
Barn och unga som förlorat en förälder eller ett syskon har också behov av stöd i sorgen. Familjen blir annorlunda för resten av livet. I sorgen kan familjen komma nära varandra, men också längre bort från varandra.
Att få möta andra i liknande situation och i olika grupper få redskap att bearbeta och förstå sorgen är värdefullt.
Här finns en folder med mer information om stödgrupp: Stödgrupp för barn och ungdomar i sorg
Har er familj behov av stöd i någon form är ni välkomna att höra av er till diakon Maria Berggren, telefon: 0301-443 58
eller e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

 


Leva vidare när någon tagit sitt liv

I Marks och Kinds kontrakt har vi arbetat med samtalsträffar för närstående till någon som tagit sitt liv. För många är det av stort värde att träffa andra som har erfarenhet av en liknande situation av sorg och saknad.
Att få tala om det svåra, lyssna och känna igen sig, kan vara till tröst och hjälp.
Är du intresserad av att vara med i en sådan grupp, kontakta Maria Berggren, diakon, telefon: 0301-443 58 eller e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se