Inställda gudstjänster

OBS! Eftersom covid-läget ständigt ändras, har församlingsbladet, redan innan det delats ut, blivit inaktuellt vad gäller gudstjänster och sammankomster. Aktuell gudstjänstinformation fås här på hemsidan, via annonser i Annonsmarkna’n och Lokalpressen samt på kyrkornas anslagstavlor.

Veckomässa och Bibelsamtal i Björketorps kyrka på torsdagar är tills vidare inställda.

De planerade vardagsgudstjänsterna 8 februari i Björketorps kyrka och 9 februari i Hindås kyrka är inställda. Utdelning av dophjärtan kommer att ske vid vardagsgudstjänsterna i april.