Söndagstankar

Reflektionerna över kommande söndags evangelietext under vinjetten Söndagstankar vill vara en hjälp att hitta en väg där tilliten kan få växa, och ge rum för ett allt djupare ja till att gå trons väg. Kyrkoårets tre serier av läsningar är inte synkroniserade med almanackans år, utan format utifrån frälsningshistorien. Bibelns berättelser om Jesu liv, betydelsen av hans försoningsdöd och uppståndelse belyses under kyrkoårets festrika första del för att under den andra delen av kyrkoåret, Trefaldighetstiden, tillämpas på hur vi växer till i tro och tillit.

De flesta av söndagsreflektionerna för kyrkoåret 2019 kan kännas igen från Söndagstankar för kyrkoåret 2016. Några reflektioner är nyskrivna. Det gäller främst för de söndagar som inte firades kyrkoåret 2016. Andra texter har i en del fall redigerats.

Bild av detalj av grön stola

12 söndagen efter Tref, 8 september
Friheten i Kristus
Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17

Ett oväntat, och samtidigt feltimat under. Det var så Jesu motståndare såg det Jesus gjorde på sabbaten i synagogan.

Oväntat, kvinnan hade en lång sjukdomshistoria och fick plötsligt och oväntat hälsan tillbaka.

Oväntat, eftersom Jesu motståndare inte väntat att Jesus skulle utmana dem i synen på vad som var tillåtet på sabbaten.

Jesu motståndare hör och ser hädelse, att Guds suveränitet sätts ifråga.

Den botade kvinnan och folket gladdes då de anade att Gud var nära.