Målet för vår församling är
att människor genom kyrkans liv och gemenskap
skall upptäcka och ta emot Guds rike
och dela det med varandra
med andra ord att människor ska lära känna Jesus
och tro på honom.

Björketorps församling,
i Marks och Kinds kontrakt i Göteborgs stift,
består geografiskt  bland annat av de tre samhällena
Hällingsjö, Rävlanda och Hindås.
Inom församlingens gränser bor cirka 6500 personer, av vilka
ungefär 2/3 är kyrkotillhöriga.

Välkommen att fira gudstjänst.
Vi är glada att vi kan fira gudstjänst tillsammans på plats i våra kyrkor igen. I kyrkorna finns anvisade sittplatser, vi beräknar att det finns plats för 50 gudstjänstdeltagare i Björketorps kyrka och 35 i Hindås kyrka.

Vi fortsätter att direktsända våra gudstjänster på söndagar och helgdagar: Strömmad gudstjänst

 

Björketorps församlings hemsida har Utgivningsbevis för databas.