Målet för vår församling är
att människor genom kyrkans liv och gemenskap
skall upptäcka och ta emot Guds rike
och dela det med varandra
med andra ord att människor ska lära känna Jesus
och tro på honom.

Björketorps församling,
i Marks och Kinds kontrakt i Göteborgs stift,
består geografiskt  bland annat av de tre samhällena
Hällingsjö, Rävlanda och Hindås.
Inom församlingens gränser bor cirka 6500 personer, av vilka
ungefär 2/3 är kyrkotillhöriga.

Välkommen att fira gudstjänst med oss.
Just nu får maximalt 8 deltagare fira gudstjänst tillsammans i kyrkan.
För att delta krävs anmälan till församlingens expedition.
Anmälan kan göras måndag – torsdag kl 9-12,
telefon: 0301-443 60.
Vi direktsänder våra gudstjänster söndagar och helgdagar: Strömmad gudstjänst

Webbsänd högmässa med förlängd nattvardsgång innebär en högmässa, som man kan följa via länken: Strömmad gudstjänst
Kl 12.15-12.45 efter avslutad mässa ges möjlighet att komma till kyrkan för att, under säkra former, ta emot nattvarden.

Björketorps församlings hemsida har Utgivningsbevis för databas.