Målet för vår församling är
att människor genom kyrkans liv och gemenskap
skall upptäcka och ta emot Guds rike
och dela det med varandra
med andra ord att människor ska lära känna Jesus
och tro på honom.

Björketorps församling,
i Marks och Kinds kontrakt i Göteborgs stift,
består geografiskt  bland annat av de tre samhällena
Hällingsjö, Rävlanda och Hindås.
Inom församlingens gränser bor cirka 6500 personer, av vilka
ungefär 2/3 är kyrkotillhöriga.

Välkommen att fira gudstjänst.
Vi är glada att vi kan fira gudstjänst tillsammans på plats i våra kyrkor igen, men vi uppmanar varandra att fortsatt vara försiktiga – allt för att hindra smittspridning.  Handsprit finns bak i kyrkan och ställs också fram vid första bänkraden inför nattvardens utdelande.
Gudstjänstdeltagarna anvisas platser med avstånd och när vi firar högmässa och veckomässa, återgår vi nu, under den ökade smittan, till att prästen endast delar ut brödet vid nattvarden.

Vi fortsätter att direktsända våra gudstjänster på söndagar och helgdagar: Strömmad gudstjänst

Björketorps församlings hemsida har Utgivningsbevis för databas.