Målet för vår församling är
att människor genom kyrkans liv och gemenskap
skall upptäcka och ta emot Guds rike
och dela det med varandra. 

 

Björketorps församling,
i Marks och Kinds kontrakt i Göteborgs stift,
består geografiskt  bland annat av de tre samhällena
Hällingsjö, Rävlanda och Hindås.
Inom församlingens gränser bor cirka 6500 personer, av vilka
ungefär 2/3 är kyrkotillhöriga.

 

 

Björketorps församlings hemsida har Utgivningsbevis för databas.