Målet för vår församling är
att människor genom kyrkans liv och gemenskap
skall upptäcka och ta emot Guds rike
och dela det med varandra
med andra ord att människor ska lära känna Jesus
och tro på honom.

Björketorps församling,
i Marks och Kinds kontrakt i Göteborgs stift,
består geografiskt  bland annat av de tre samhällena
Hällingsjö, Rävlanda och Hindås.
Inom församlingens gränser bor cirka 6500 personer, av vilka
ungefär 2/3 är kyrkotillhöriga.

Välkommen att fira gudstjänst med oss.
Förutom att mötas i kyrkan så direktsänder vi våra gudstjänster:
Strömmad gudstjänst

 

Björketorps församlings hemsida har Utgivningsbevis för databas.