Diakoni

Diakoni – Ett barmhärtighetens tecken i ord och handling

Ordet diakoni är grekiska och kan inte översättas med enbart ett svenskt ord. Ibland anges betydelsen Kyrkans sociala arbete. Detta är dock bara en del av innebörden. Diakoni, som är ett av kyrkans grundläggande uppdrag, har Jesus Kristus som förebild. Jesus synliggör diakonin i sin egen person, sina ord och handlingar och ytterst genom att han gav sitt liv.

Diakoni är varje kristens kallelse, men Kyrkan viger också personer, diakoner, till livslångt uppdrag inom församlingens diakoni.

Diakonens yttre kännetecken är emblemet med korset och Noas duva, med olivkvisten i näbben, som bär bud om liv. Ofta bärs emblemet som halsband eller brosch. Till diakonens ämbetsdräkt hör en grön skjorta med frimärkskrage. Grönt är diakonins särskilda färg.

Diakon: Maria Berggren, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

 

 

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Högmässa
söndag 26/8 kl.11:00
Björketorps kyrka

Högmässa
söndag 26/8 kl.11:00
Hindås kyrka

Högmässa
söndag 2/9 kl.11:00
Hindås kyrka

Öppen förskola
måndag 3/9 kl.8:30
Rävlanda församlingshem

Öppen förskola
fredag 7/9 kl.9:30
Hindås församlingshem

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook