Diakoni

Diakoni – Ett barmhärtighetens tecken i ord och handling

Ordet diakoni är grekiska och kan inte översättas med enbart ett svenskt ord. Ibland anges betydelsen Kyrkans sociala arbete. Detta är dock bara en del av innebörden. Diakoni, som är ett av kyrkans grundläggande uppdrag, har Jesus Kristus som förebild. Jesus synliggör diakonin i sin egen person, sina ord och handlingar och ytterst genom att han gav sitt liv.

Diakoni är varje kristens kallelse, men Kyrkan viger också personer, diakoner, till livslångt uppdrag inom församlingens diakoni.

Diakonens yttre kännetecken är emblemet med korset och Noas duva, med olivkvisten i näbben, som bär bud om liv. Ofta bärs emblemet som halsband eller brosch. Till diakonens ämbetsdräkt hör en grön skjorta med frimärkskrage. Grönt är diakonins särskilda färg.

Diakon: Maria Berggren, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

 

 

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Högmässa på Midsommardagen
lördag 23/6 kl.18:00
Hindås kyrka

Högmässa
söndag 24/6 kl.11:00
Björketorps kyrka

Sommar-Öppet Hus
tisdag 26/6 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Högmässa
söndag 1/7 kl.11:00
Björketorps kyrka

Församlingsutflykt
tisdag 3/7 kl.
Dagsutflykt till Bohuslän

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook