Musik

Allt vad liv och anda har,
skynda dig och redo var:
sjung med kraft och gladligt mod.
Halleluja! Gud är god!
(Svenska psalmboken nr 6, vers 4)

 Musiken är en viktig del av vårt gudstjänstliv i Björketorps församling. Vi tror att Gud har ett speciellt budskap till oss i gudstjänstmusiken.
Tanken är att kyrkomusiken ska leva med i kyrkoåret och i gudstjänstens liturgi. Vi arbetar utifrån målsättningen att gudstjänstbesökarna ska vilja vara delaktiga i musiken och sången.
Vi arbetar också med ett flertal körer, allt ifrån barn- till vuxenkör. Körerna betyder mycket för församlingens musikliv och medverkar regelbundet i våra gudstjänster.

Tyvärr är körövningarna och körernas medverkan i gudstjänster pausade tills vidare med anledning av situationen med covid-19. Se mer här: Covid -19

 

KÖRER
Här är våra olika körer, vill du vara med i någon av dessa är du välkommen att höra av dig till någon av oss kantorer.

HINDÅS
Körövningarna hålls i Hindås församlingshem.
Kyrkokören övar  kl 19.15-20.30 på onsdagar

Miniorer/Barnkör (“Upptäckarklubben”) 15-17 på onsdagar

Ansvarig: Kantor Marianne Ejeby, telefon 0301- 443 20
e-post: marianne.ejeby@svenskakyrkan.se

 

RÄVLANDA
Körövningarna hålls i Rävlanda församlingshem.
Kyrkokören övar 19-20.30 på måndagar

Miniorer/Barnkör (“Unga Röster”) 14-16 på måndagar

Ansvarig: Kantor Ingalill Nilsson, telefon 0301- 443 86
e-post: ingalill.nilsson@svenskakyrkan.se