Musik

Halleluja!
Ditt lov vi sjunger.

Våra hjärtan fylls med glädje.
Halleluja!
Ditt lov vi sjunger.
Våra hjärtan fylls med glädje.
Svenska psalmboken nr 705

 

Musiken är en viktig del av vårt gudstjänstliv i Björketorps församling. Vi tror att Gud har ett speciellt budskap till oss i gudstjänstmusiken.
Tanken är att kyrkomusiken ska leva med i kyrkoåret och i gudstjänstens liturgi. Vi arbetar utifrån målsättningen att gudstjänstbesökarna ska vilja vara delaktiga i musiken och sången.
Vi arbetar också med ett flertal körer, allt ifrån barn- till vuxenkör. Körerna betyder mycket för församlingens musikliv och medverkar regelbundet i våra gudstjänster.

OBS! Eftersom smittspridningen fortfarande är hög, är det osäkert när vi kan träffas till sångövningar. Kontakta därför alltid ansvarig körledare för aktuell information.

KÖRER
Här är våra olika körer, vill du vara med i någon av dessa är du välkommen att höra av dig till någon av oss kantorer.

HINDÅS
Körövningarna hålls i Hindås församlingshem.
Kyrkokören övar  kl 19.15 – 20.30 på onsdagar

Miniorer/Barnkör 14 – 16 på onsdagar

Ansvarig: Kantor Marianne Ejeby, telefon 0301- 443 20
e-post: marianne.ejeby@svenskakyrkan.se

 

RÄVLANDA
Körövningarna hålls i Rävlanda församlingshem.
Kyrkokören övar 18 – 19.30 på tisdagar

Miniorer/Barnkör 14 – 16 på tisdagar

Ansvarig: Kantor Ingalill Nilsson, telefon 0301- 443 86
e-post: ingalill.nilsson@svenskakyrkan.se