Vuxna

ÖPPEN KYRKA
Vi firar gudstjänst, och våra kyrkor är också öppna för enskild andakt på onsdagar.
Björketorps kyrka är öppen kl 10-12
Hindås kyrka är öppen kl 17-18 med gemensam tyst bön/meditation kl 18-18.20.

All vuxenverksamhet är pausad tills vidare förutom Ute-Öppet Hus och Meditation/Tyst bön, se nedan.

 

UTE-ÖPPET HUS
I Hindås och Rävlanda erbjuds Ute-Öppet Hus.
Var och en behöver ta sig till samlingsplatsen på egen hand och inte samåka med någon.
Hindås, tisdagar kl 12: Ute-Öppet Hus Hindås april-maj
Rävlanda, onsdagar kl 14: Ute-Öppet Hus Rävlanda april-maj

Kontaktperson för församlingens Öppet Hus-verksamhet:
Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

 

SAMTALSGRUPP – Markusevangeliet
(Pausad tills vidare)              

Samtalsledare: Jonas Liljeqvist, präst, telefon 0301-443 63.

 

MEDITATION– Tyst bön – Att sitta sig till stillhet
Hindås kyrka
onsdag kl 18.00-18.20 under terminstid. Se i kalendern.
Terminsavslutning: 3 juni.
Den ordlösa bönen, med en kort introduktion, fortsätter i Hindås kyrka.
Vi kommer med allt det som är vi, det som präglat vår dag idag. Det som upptagit och fyllt våra tankar.
Vi kommer med allt det som är vi, för att söka vårt djupaste jag, vårt hjärta, vår öppenhet och medvetenhet om att vi är älskade av en personlig och allomfattande kärlek som fått ansikte i Jesus Kristus.
Ingen anmälan behövs.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58

 

LECTIO DIVINA – Reflekterande samtal kring en bibeltext
(Pausad tills vidare)

Samtalsledare: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58.

 

BIBLISKA GESTALTER – möten med bibeltexten
I Björketorps församling arbetar vi med bibliska gestalter, både med tillverkning och med att bygga scener där söndagens bibeltext gestaltas. I våra kyrkor står ibland ett bord med bibliska gestalter uppsatt i nedre delen av kyrkan.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se