Vuxna

ÖPPET HUS
i Hindås och Rävlanda
Tänk på att hålla avstånd på grund av covid-smittorisken!

Hindås
Tisdagar kl 12
Terminsavslutning 7 dec:
Vi börjar med  andakt i kyrkan sedan äter vi en julsmörgås. (20kr).
Terminsstart: 11 januari
Välkomna!

 

Torsdagar kl 12.30
Vi börjar med andakt i kyrkan,
Kl 13 serveras soppa i församlingshemmet.
Terminsavslutning 9 december:
Kl 12.30: Middagsbön i kyrkan
Kl 13: Servering av gröt och skinksmörgås i församlingshemmet (25kr).
Terminsstart: 13 januari
Välkomna!

 

Rävlanda
Onsdagar Kl 14
Terminsavslutning 8 december:

Vi börjar med  andakt i församlingshemmet sedan serveras gröt och skinksmörgås.
(20kr).
Terminsstart: 12 januari
Välkomna!

 

Kontaktperson för församlingens Öppet Hus-verksamhet:
Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

 

MEDITATION– Tyst bön – Att sitta sig till stillhet
Onsdagar i Hindås kyrka

Kyrkan är öppen för enskild bön kl 17.30-18.
Gemensam, tyst bön kl 18 – 18.25.
Vi sitter i kyrkbänken eller på en bönepall i inre bön inför korset.
Vi övar oss i stillhet, att vara i Guds närvaro.
Vi övar oss att vila i hans kärlek.
Ingen anmälan.
Sista gången för terminen: 15 december.
Terminsstart: 12 januari
Varannan vecka följer veckomässa (se i kalendern) respektive Reflekterande samtal – Lectio divina (se nedan)
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58

 

REFLEKTERANDE BIBELSAMTAL – LECTIO DIVINA I HINDÅS
Hindås Kyrka 
Varannan onsdag efter Meditation- Tyst bön, samlas vi framme i kyrkan för ett reflekterande bibelsamtal, ca 30 min.
15/12, 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5, 1/6, 15/6.
Ingen anmälan.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58

 

BIBELSAMTAL I RÄVLANDA
Varannan torsdag jämna veckor i Björketorps kyrka kl 18.
Vi läser från Markusevangeliet och samtalar kring texterna.
Innan samtalet, kl 17.30 är det veckomässa.
Se i kalendern för aktuella datum.
Ingen anmälan.
Samtalsledare: Jonas Liljeqvist, präst, telefon: 0301-443 63

 

BIBLISKA GESTALTER – möten med bibeltexten
I Björketorps församling arbetar vi med bibliska gestalter, både med tillverkning och med att bygga scener där söndagens bibeltext gestaltas. I våra kyrkor står ibland ett bord med bibliska gestalter uppsatt i nedre delen av kyrkan.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se