Vuxna

ÖPPET HUS i Hindås och Rävlanda
Tänk på att hålla avstånd på grund av covid-smittorisken!

Hindås, tisdagar kl 12
Välkomna!
Vi börjar med en andakt i kyrkan.
Servering av kaffe, smörgås och våfflor.

 

 

Rävlanda, onsdagar kl 14
Välkomna!
Servering av kaffe med ostsmörgås och kaka.

 

Kontaktperson för församlingens Öppet Hus-verksamhet:
Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

 

MEDITATION– Tyst bön – Att sitta sig till stillhet
Onsdagar i Hindås kyrka

Kyrkan är öppen för enskild bön kl 17.30-18.
Gemensam, tyst bön kl 18 – 18.25.
Vi sitter i kyrkbänken eller på en bönepall i inre bön inför korset.
Vi övar oss i stillhet, att vara i Guds närvaro.
Vi övar oss att vila i hans kärlek.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58

 

REFLEKTERANDE BIBELSAMTAL – LECTIO DIVINA
Hindås församlingshem
Vi hoppas kunna starta igen så snart som möjligt.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58

 

 

 

BIBLISKA GESTALTER – möten med bibeltexten
I Björketorps församling arbetar vi med bibliska gestalter, både med tillverkning och med att bygga scener där söndagens bibeltext gestaltas. I våra kyrkor står ibland ett bord med bibliska gestalter uppsatt i nedre delen av kyrkan.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se