Vuxna

Med anledning av covid-19 så ställs all öppen verksamhet in tills vidare.
Hindås kyrka är öppen för tyst bön/meditation varannan onsdag kl 18 (udda veckor). 

Se mer under Aktuellt/ Covid-19

 

ÖPPET HUS

Tisdag
Plats: Hindås församlingshem.
Tid: 12.00-14.00.
Andakt i kyrkan kl 12, därefter är det våfflor och kaffe i församlingshemmet.
Terminsavslutning 26 maj.
Ingen anmälan.
Välkomna!
Telefon till köket: 0301-215 15.

 

Besök hos kyrkvaktmästarna

Onsdag
Plats: Rävlanda församlingshem.
Tid: 13.45-16.00.
Klockan 13.45 hålls en enkel andakt med dagens psalm
Klockan 14 hålls ett program och efteråt är det samvaro med kaffe.
Terminsavslutning: 27 maj.
Ingen anmälan.
Välkomna!
Telefon till köket: 0301-443 71.

Torsdag
Plats: Hindås församlingshem.
Tid: 12.30-14.00.
Andakt i kyrkan kl 12.40.
Soppa serveras kl 13.
Terminsavslutning: 28 maj.
Ingen anmälan.
Välkomna!
Pris för soppa:  Vuxen 25 kr, barn 10 kr.
Telefon till köket: 0301-215 15.

Kontaktperson för församlingens Öppet Hus-verksamhet:
Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

 

SAMTALSGRUPP – Markusevangeliet                        
Välkommen till samtal kring Markusevangeliet.
Plats: Björketorps kyrka
Tid: 18:30-19:30 (efter kvällsmässan 18:00).
Jämna torsdagar. Se kalendern.
Samtalsledare: kyrkoherde Jonas Liljeqvist.
Terminsavslutning 28 maj

MEDITATION– Tyst bön – Att sitta sig till stillhet
Hindås kyrka
varannan onsdag kl 18.00-18.20 under terminstid. Se i kalendern.
Terminsavslutning: 3 juni.
Den ordlösa bönen, med en kort introduktion, fortsätter i Hindås kyrka.
Vi kommer med allt det som är vi, det som präglat vår dag idag. Det som upptagit och fyllt våra tankar.
Vi kommer med allt det som är vi, för att söka vårt djupaste jag, vårt hjärta, vår öppenhet och medvetenhet om att vi är älskade av en personlig och allomfattande kärlek som fått ansikte i Jesus Kristus.
Ingen anmälan behövs.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58
En gång i månaden följer veckomässa med möjlighet till personlig förbön kl.18.30. Se i kalendern

LECTIO DIVINA – Reflekterande samtal kring en bibeltext
Hindås församlingshem, onsdagar direkt efter meditationen 18.30-19, eller då det är veckomässa 19-19.30. Se i kalendern.
Terminsavslutning 3 juni.
Inga förkunskaper eller anmälan behövs.
Samtalsledare: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58.

BIBLISKA GESTALTER – möten med bibeltexten
Bild av bibliska gestalter: Jesus bär sitt kors på Via DolorosaI Björketorps församling arbetar vi med bibliska gestalter, både med tillverkning och med att bygga scener där söndagens bibeltext gestaltas. I våra kyrkor står ibland ett bord med bibliska gestalter uppsatt i nedre delen av kyrkan.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se