Vuxna

All vuxenverksamhet är pausad tills vidare förutom Ute-Öppet Hus och Meditation/Tyst bön, se nedan.

UTE-ÖPPET HUS
I Hindås och Rävlanda erbjuds Ute-Öppet Hus.
Var och en behöver ta sig till samlingsplatsen på egen hand och bör inte samåka med någon.
Hindås, tisdagar kl 12: Ute-Öppet Hus Hindås juni -augusti
Rävlanda, onsdagar kl 14: Ute-Öppet Hus Rävlanda juni – augusti 2020

Kontaktperson för församlingens Öppet Hus-verksamhet:
Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

 

SAMTALSGRUPP – Markusevangeliet
(Pausad tills vidare)              

Samtalsledare: Jonas Liljeqvist, präst, telefon 0301-443 63.

 

MEDITATION– Tyst bön – Att sitta sig till stillhet
Hindås kyrka
onsdag kl 18.00-18.20.
Den ordlösa bönen, med en kort introduktion, fortsätter i Hindås kyrka.
Vi kommer med allt det som är vi, det som präglat vår dag idag. Det som upptagit och fyllt våra tankar.
Vi kommer med allt det som är vi, för att söka vårt djupaste jag, vårt hjärta, vår öppenhet och medvetenhet om att vi är älskade av en personlig och allomfattande kärlek som fått ansikte i Jesus Kristus.

Varannan onsdag, udda veckor från 9/9, följs av veckomässa kl 18.30
Sista gången för terminen är 16/12.
Ingen anmälan behövs.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58

 

LECTIO DIVINA – Reflekterande samtal kring en bibeltext
(Pausad tills vidare)

Samtalsledare: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58.

 

BIBLISKA GESTALTER – möten med bibeltexten
I Björketorps församling arbetar vi med bibliska gestalter, både med tillverkning och med att bygga scener där söndagens bibeltext gestaltas. I våra kyrkor står ibland ett bord med bibliska gestalter uppsatt i nedre delen av kyrkan.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se