Vuxna

ÖPPET HUS i Hindås och Rävlanda
Nu har Öppet Hus har flyttat in i församlingshemmen.

Hindås, tisdagar kl 12
Vi går in genom kyrkporten och börjar vår gemenskap med en andakt i kyrkan. Därefter går vi in i församlingshemmet, där det finns markerade platser med behörigt avstånd emellan. Var och en tar med sig sitt eget fika.
Terminsavslutning 8 december. Start igen efter juluppehållet 12 januari 2021.

Rävlanda, onsdagar kl 14
Vi går in genom församlingshemmets stora entré och i salen finns markerade platser med behörigt avstånd emellan. Där sitter vi under en andakt och under fikastunden. Var och en tar med sig sitt eget fika.
Terminsavlutning 9 december. Start igen efter juluppehållet 13 januari 2021.

Kontaktperson för församlingens Öppet Hus-verksamhet:
Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se


MEDITATION– Tyst bön
– Att sitta sig till stillhet
Hindås kyrka
onsdagar kl 18.00-18.20.
Kyrkan är öppen från 17.30.
Den ordlösa bönen, med en kort introduktion, fortsätter i Hindås kyrka.
Vi kommer med allt det som är vi, det som präglat vår dag. Det som upptagit och fyllt våra tankar.
Vi sitter på bönepall eller i bänken, i tystnad inför korset.
Vi övar oss i stillhet inför Guds närvaro.
Vi övar oss att vila i Guds kärlek.
Vi kommer för att söka vårt djupaste jag, vårt hjärta, vår öppenhet och medvetenhet om att vi är älskade av en personlig och allomfattande kärlek som fått ansikte i Jesus Kristus.

Varannan onsdag, udda veckor följs bönen av veckomässa kl 18.30.
Varannan onsdag, jämna veckor följs bönen av reflekterande bibelsamtal – Lectio Divina (se nedan).
Ingen anmälan behövs.
Sista gången för terminen är 16/12.
Vårterminen startar 13 januari.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58

 

REFLEKTERANDE BIBELSAMTAL – LECTIO DIVINA
Onsdagar kl 18.30-19 jämna veckor, efter Meditation/tyst bön, är det reflekterande bibelsamtal. Vi läser och samtalar kring en av kommande söndags texter. Ingen förkunskap krävs.
Ingen anmälan.
Sista gången för terminen är 9 december.
Vårterminen startar 13 januari.
Samtalsledare: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58.

 

BIBLISKA GESTALTER – möten med bibeltexten
I Björketorps församling arbetar vi med bibliska gestalter, både med tillverkning och med att bygga scener där söndagens bibeltext gestaltas. I våra kyrkor står ibland ett bord med bibliska gestalter uppsatt i nedre delen av kyrkan.
Kontakt: Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se