Gudstjänst

Gudstjänsten i Björketorps församling

  •  – är centrum i församlingens liv
  •  – är ett möte med Gud i gemenskap med andra
  •  – präglas av delaktighet och förväntan

I den får vi ge oss själva i bekännelse och tillbedjan till Gud och ta emot nåd, tro, kraft, näring, vägledning för livet här och till himlen.

Med anledning av covid -19: Handsprit finns bak i kyrkan, och ställs också fram vid första bänkraden inför nattvardens utdelande.
Gudstjänstdeltagarna anvisas platser med avstånd och när vi firar högmässa och veckomässa, återgår vi nu, under den ökade smittan, till att prästen endast delar ut brödet vid nattvarden.

 

STRÖMMAD GUDSTJÄNST
Det ges möjlighet att delta digitalt i församlingens gudstjänst just när den äger rum, i realtid.
För närmare information klicka på länken: Strömmad gudstjänst

Observera att det kan ta en stund innan sändningen är igång.
Det är en viss eftersläpning tidsmässigt.
Kommande gudstjänster – se kalendern.