Gudstjänst

Gudstjänsten i Björketorps församling

  •  – är centrum i församlingens liv
  •  – är ett möte med Gud i gemenskap med andra
  •  – präglas av delaktighet och förväntan

I den får vi ge oss själva i bekännelse och tillbedjan till Gud och ta emot nåd, tro, kraft, näring, vägledning för livet här och till himlen.

Med anledning av covid -19: I våra kyrkor finns markerade sittplatser,  på behörigt avstånd från varandra. Vi beräknar att det finns plats för 50 gudstjänstdeltagare i Björketorps kyrka och 35 i Hindås kyrka. Handsprit finns bak i kyrkan, och ställs också fram vid första bänkraden inför nattvardens utdelande.

När vi firar högmässa och veckomässa, delar prästen ut brödet som man sedan doppar i kalken. Vill man ta emot endast bröd, visar man det tydligt, förslagsvis genom att lägga höger hand på sin vänstra axel.

 

STRÖMMAD GUDSTJÄNST
Det ges möjlighet att delta digitalt i församlingens gudstjänst just när den äger rum, i realtid.
För närmare information klicka på länken: Strömmad gudstjänst

Observera att det kan ta en stund innan sändningen är igång.
Det är en viss eftersläpning tidsmässigt.
Kommande gudstjänster – se kalendern.