Gudstjänst

Gudstjänsten i Björketorps församling

  •  – är centrum i församlingens liv
  •  – är ett möte med Gud i gemenskap med andra
  •  – präglas av delaktighet och förväntan

I den får vi ge oss själva i bekännelse och tillbedjan till Gud och ta emot nåd, tro, kraft, näring, vägledning för livet här och till himlen.

Med anledning av covid -19: Vi bedömer att våra kyrkor just nu fungerar för 50 personer i Björketorps kyrka och 35 personer i Hindås kyrka.
Psalmböcker är placerade på behörigt avstånd i bänkarna och vi uppmanar varandra att sitta på dessa platser.
Vid nattvard använder vi oss av kommunionskö, med gott om utrymme till framförvarande och bakomvarande medvandrare. Prästen står utanför altarringen i koret och delar ut endast brödet.
För närvarande har vi inga kyrkkaffen.


STRÖMMAD GUDSTJÄNST
Det ges möjlighet att delta digitalt i församlingens gudstjänst just när den äger rum, i realtid
För närmare information klicka på länken: Strömmad gudstjänst

Observera att det kan ta en stund innan sändningen är igång.
Det är en viss eftersläpning tidsmässigt.
Kommande gudstjänster – se kalendern.