Gudstjänst

Gudstjänsten i Björketorps församling

  •  – är centrum i församlingens liv
  •  – är ett möte med Gud i gemenskap med andra
  •  – präglas av delaktighet och förväntan

I den får vi ge oss själva i bekännelse och tillbedjan till Gud och ta emot nåd, tro, kraft, näring, vägledning för livet här och till himlen.

Med anledning av covid -19: För tillfället sänds alla gudstjänster och mässor endast digitalt. Bara tjänstgörande finns i kyrkorna. För den som vill ta emot nattvarden, ges tillfälle att under 30 minuter efter avslutad mässa komma till kyrkan och under säkra former göra detta.

STRÖMMAD GUDSTJÄNST
Det ges möjlighet att delta digitalt i församlingens gudstjänst just när den äger rum, i realtid
För närmare information klicka på länken: Strömmad gudstjänst

Observera att det kan ta en stund innan sändningen är igång.
Det är en viss eftersläpning tidsmässigt.
Kommande gudstjänster – se kalendern.