Gudstjänst

Gudstjänsten i Björketorps församling

  •  – är centrum i församlingens liv
  •  – är ett möte med Gud i gemenskap med andra
  •  – präglas av delaktighet och förväntan

 

I den får vi ge oss själva i bekännelse och tillbedjan till Gud och ta emot nåd, tro, kraft, näring, vägledning för livet här och till himlen.

Kommande gudstjänster – se kalendern.

Det är många som inte har möjlighet att komma till kyrkan och fira gudstjänst. Därför ges inom kort möjlighet att delta digitalt i församlingens gudstjänst just när den äger rum, i realtid.
Vi hoppas ha tekniken på plats så att vi kan börja sända på Långfredag 10/4 kl11 från Björketorps kyrka.
Klicka på länken: https://www.kyrktorget.se/bjorketorpsforsamling/tv