Gudstjänst

Gudstjänsten i Björketorps församling

  •  – är centrum i församlingens liv
  •  – är ett möte med Gud i gemenskap med andra
  •  – präglas av delaktighet och förväntan

I den får vi ge oss själva i bekännelse och tillbedjan till Gud och ta emot nåd, tro, kraft, näring, vägledning för livet här och till himlen.

Med anledning av covid -19: Enligt nuvarande restriktioner får maximalt 8 personer delta i en gudstjänst. Vill man fira högmässa/gudstjänst på plats i kyrkan, behöver man anmäla sig till församlingens expedition. Anmälan tas emot måndag – torsdag kl 9-12 på telefon: 0301-443 60.

STRÖMMAD GUDSTJÄNST
Det ges möjlighet att delta digitalt i församlingens gudstjänst just när den äger rum, i realtid.
För närmare information klicka på länken: Strömmad gudstjänst

Observera att det kan ta en stund innan sändningen är igång.
Det är en viss eftersläpning tidsmässigt.
Kommande gudstjänster – se kalendern.

Förlängd nattvardsgång
Kl 12.15-12.45 efter avslutad mässa ges möjlighet att komma till kyrkan för att, under säkra former, ta emot nattvarden.
Välkommen fram till altarringen där du få ta emot bröd och vin. Doppa brödet i vinet. Du kan också välja att bara ta emot brödet.
Innan du lämnar nattvardsbordet uttalar prästen välsignelsen.
Du får gärna dröja kvar i kyrkan och tända ett ljus i ljusbäraren
och vara i en kort stunds bön och stillhet.
Lämna kyrkan genom sidoingången.