Medarbetare

Präster:
Kyrkoherde Jonas Liljeqvist
Telefon: 0301-443 63
e-post: jonas.liljeqvist@svenskakyrkan.se

Komminister Roland Johansson
Sjukskriven
e-post: roland.k.johansson@svenskakyrkan.se

Musiker:
Ingalill Nilsson (kantor i Rävlanda)
Telefon: 0301-443 86
e-post: ingalill.nilsson@svenskakyrkan.se

Marianne Ejeby (kantor i Hindås)
Telefon: 0301-443 20
e-post: marianne.ejeby@svenskakyrkan.se


Diakon:
Maria Berggren
Telefon: 0301-443 58
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se


Församlingsassistenter:

Anna Söderhjelm
Telefon: 0301- 443 62
e-post: anna.soderhjelm@svenskakyrkan.se

Maria Attholm
e-post: maria.attholm@svenskakyrkan.se
Telefon: 0301-443 66


Ekonomi:
Ann-Catrin Alexanderson (ekonomiassistent)
Telefon: 0301-446 75
e-post: ann-catrin.alexanderson@svenskakyrkan.se


Expedition:
Marie Lundstedt (förvaltningsassistent)
Telefon: 0301-443 60
e-post: marie.lundstedt@svenskakyrkan.se

Maria Öberg (kyrkogårdsadministratör)
Föräldraledig
e-post: maria.oberg@svenskakyrkan.se


Vaktmästare:

Björketorps kyrka och kyrkogård
Håkan Werre (kyrkvaktmästare)
Telefon: 0301-443 68
e-post: hakan.werre@svenskakyrkan.se

Rolf Zetterberg (kyrkvaktmästare)
Telefon: 0301- 443 73
e-post: rolf.zetterberg@svenskakyrkan.se

Tom Vingård (kyrkvaktmästare)
Telefon: 0301-443 64
e-post: tom.vingard@svenskakyrkan.se

Marie Lundstedt (kyrkvaktmästare)
Telefon: 0301-443 60
e-post: marie.lundstedt@svenskakyrkan.se

Rävlanda församlingshem
Mia Bruce (vaktmästare/värd)
Telefon: 0301-443 60; 443 59
e-post:
mia.bruce@svenskakyrkan.se


Hindås kyrka och församlingshem
Mia Bruce (vaktmästare/värd)
Telefon: 0301-443 60; 443 59
e-post: mia.bruce@svenskakyrkan.se


Barnverksamhet:

Berit Aler (förskolerektor)
Telefon: 0301-443 77
e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken:

Berit Aler (förskolerektor)
Telefon: 0301-443 77
e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Karin Julin (förskollärare)
Telefon: 0301-443 14
e-post: karin.julin@svenskakyrkan.se

Åsa Eriksson (förskollärare)
Telefon: 0301-443 14
e-post: asa.eriksson2@svenskakyrkan.se

Jenny Linell (barnskötare)
Telefon: 0301-443 14
e-post: jenny.linell@svenskakyrkan.se

Helena Lindahl (kokerska/städ)
Telefon: 0301-443 14
e-post: helena.m.lindahl@svenskakyrkan.se