Ideell medarbetare

Som ideell medarbetare finns det möjlighet att hitta en uppgift i församlingen.
Här är några exempel där man kan vara med och bidra med tid och engagemang.

 

Textläsare
Vi har regelbundet gudstjänstfirare som läser söndagens bibeltexter.

Bibliska gestalter
Många söndagar gestaltas av Bibliska gestalter, där en grupp med bibeltextens hjälp framställer scener med Bibliska gestalter. Gruppen tillverkar också nya gestalter.

Svenska kyrkans internationella arbete, act
Det finns ombud för Svenska kyrkans internationella arbete. Ombuden arbetar med att sprida kunskap och information samt att samla in pengar till det internationella arbetet som Svenska kyrkan bedriver. De arbetar också inför, och finns med vid, julmarknaderna i Hindås och Rävlanda. Vill du vara med i det arbetet, kontakta diakon Maria Berggren, se nedan.

Vägkyrka
Under juli-augusti brukar det vara Vägkyrka i Björketorps kyrka. Verksamheten bygger på frivilliga medarbetare som är kaffevärdar samt kan guida och finnas till hands i kyrkan.

 

 

För mer information om att vara ideell medarbetare, kontakta:
Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se