Fritidsmedarbetare

Som fritidsmedarbetare finns det möjlighet att hitta en uppgift i församlingen.
Här är några exempel där man kan vara med och bidra med tid och engagemang.

Öppet Hus
Tisdagar och onsdagar behövs det värdar som är med och förbereder med att bland annat duka borden, brygga kaffe och förbereda fikat.
Det räcker att man sätter upp sig en gång per termin.

Textläsare
Vi har regelbundet gudstjänstfirare som läser söndagens bibeltexter.

Kyrkkaffe
När det är kyrkkaffe efter gudstjänsten behövs det medarbetare.

Bibliska gestalter
Många söndagar gestaltas av Bibliska gestalter, där en grupp med bibeltextens hjälp framställer scener med Bibliska gestalter. Gruppen tillverkar också nya gestalter.

Kyrkans besökstjänst
Besökstjänsten
 är kyrkans förlängda arm. Kanske besöker du redan någon i din närhet eller skulle vilja få någon att besöka?
I vår fortsätter vi med besöksgruppen i Björketorps församling. Vi samlas kl 10-12 några gånger per månad i Rävlanda församlingshem för fortbildning och grupphandledning parallellt med besök. Är du intresserad av att vara med, kontakta diakon Maria Berggren, tel. 0301-443 58.

Svenska kyrkans internationella arbete
Det finns ombud för Svenska kyrkans internationella arbete. Ombuden arbetar med att sprida kunskap och information samt att samla in pengar till det internationella arbetet som Svenska kyrkan bedriver. De arbetar också inför, och finns med vid, julmarknaderna i Hindås och Rävlanda. Vill du vara med i det arbetet, kontakta ombuden eller Maria Berggren.

Vägkyrka
Under juli-augusti brukar det vara Vägkyrka i Björketorps kyrka. Verksamheten bygger på frivilliga medarbetare som är kaffevärdar samt kan guida och finnas till hands i kyrkan.

 

 

För mer information om att vara fritidsmedarbetare, kontakta:
Maria Berggren, diakon, telefon 0301-443 58,
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se

 

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Högmässa på Midsommardagen
lördag 23/6 kl.18:00
Hindås kyrka

Högmässa
söndag 24/6 kl.11:00
Björketorps kyrka

Sommar-Öppet Hus
tisdag 26/6 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Högmässa
söndag 1/7 kl.11:00
Björketorps kyrka

Församlingsutflykt
tisdag 3/7 kl.
Dagsutflykt till Bohuslän

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook