Tillgänglighet

Bild av handikappsymbol

Björketorps kyrka i Rävlanda:
Björketorps kyrkaDet finns ramp vid höger sidoingång.
Gångarna runt kyrkan är hårdgjorda och det går att köra bil ända fram till kyrkan. Det finns handikapparkering precis utanför kyrkan.
Handikapptoalett finns i kyrkan.
Ingen automatisk dörröppnare.
Hörslinga finns i kyrkan.

 

Rävlanda församlingshem:
Gångarna runt församlingshemmet är asfalterade.
Markerad handikapparkeringsplats finns.

Bild av Rävlanda församlingshems entréVid stora entrén finns en kort ramp. Ingen automatisk dörröppnare.
Hörslinga finns i församlingshemmets samlingssal.

 

 

 

 

Rävlanda församlingshem, nedre bottenVid entrén på nedre botten finns en kort ramp.
Ganska brant backe ner till undervåningen. Ingen automatisk dörröppnare.
Hiss finns.

Handikapptoalett finns på båda planen.

 

 

Hindås kyrka:
Bild av sidoentré vid Hindås kyrkaTrappor upp till kyrkan, men man kan ta sig in i kyrkan genom kyrkans sidoingång eller församlingshemmets entré där det finns en kort ramp till entrédörren. Ingen automatisk dörröppnare.
Handikapptoalett finns inte i kyrkan, men det finns i både övre och nedre plan i församlingshemmet.
Det är asfalterat/hårdbelagt runt kyrkan.
Markerad handikapparkering finns i anslutning till ramp vid kyrka/församlingshem. Möjlighet att köra runt byggnaderna (och inte behöva backa tillbaka efter att ha parkerat på handikapparkering)
Hörslinga finns i kyrkan.

 

Hindås församlingshem:
Bild av Hindås församlingshems övre entréVid församlingshemmets övre sidoentré finns en kort ramp. Ingen automatisk dörröppnare.
Hörslinga finns i församlingshemmets samlingssal.

 

 

 

Bild av Hindås församlingshems nedre entréVid entrén på nedre botten finns en ramp och automatisk dörröppnare.
Hiss finns.
Från parkeringen till församlingshemmets nedervåning är det asfalterat och man kan köra bil ända fram till entrén.
Handikapptoalett finns på båda planen.

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Högmässa i Taizé-anda
söndag 23/12 kl.11:00
Hindås kyrka

Julbön
måndag 24/12 kl.17:00
Björketorps kyrka

Julotta
tisdag 25/12 kl.7:00
Björketorps kyrka

Julotta
tisdag 25/12 kl.7:00
Hindås kyrka

Högmässa på Annandag jul
onsdag 26/12 kl.11:00
Björketorps kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook