Ungdomsgrupp

Välkommen till församlingens ungdomsgrupp!
Du som är 14 år och uppåt är välkommen att delta i vår ungdomsgrupp!
Vi talar om smått och stort, vi delar tro och liv
och så gör vi en massa spännande och roliga saker tillsammans!
Är du intresserad?

Hör av dig till:

Mia Attholm, församlingsassistent, tel: 0301-443 66
e-post: maria.attholm@svenskakyrkan.se
Anna Söderhjelm, församlingsassistent, tel: 0301-443 62
e-post: anna.soderhjelm@svenskakyrkan.se
Yngve Sivertz, församlingsassistent, tel: 0301-443 97
e-post: yngve.sivertz@svenskakyrkan.se