Aktuellt

Kyrko- tillhörighet

Tillgänglighet

Enskild nattvard

Det finns möjlighet att fira en enklare nattvardsgudstjänst i hemmet, kontakta i så fall någon av prästerna. Traditionen att be prästen komma hem och fira nattvard, då hälsa eller annat förhindrar deltagande i församlingens ordinarie högmässa, har gamla anor och kallas ibland sockenbud; att någon i socknen kallar på prästen för att i sitt hem få fira gudstjänst, få förbön och få del av nattvardens gåvor.

Vid gudstjänsten i hemmet kan också anhöriga närvara och prästen har med sig vad som behövs för att duka ett altare i hemmet (bröd och vin, bägare och fat för brödet). Om möjligt kan man också tända ljus och duka med en vit duk.

Beroende på omständigheterna kan gudstjänsten firas mer eller mindre utförligt. Psalmsång, textläsning och en kort utläggning kan förekomma. Gudstjänsten kan också föregås av ett kort samtal och/eller enskild bön om förlåtelse.

Om du önskar enskild nattvard kontakta:

Kyrkoherde Jonas Liljeqvist 0301- 443 63, 443 72

Hämta som PDF


Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Rektor, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Öppen förskola
fredag 26/4 kl.9:30
Hindås församlingshem

Högmässa
söndag 28/4 kl.11:00
Hindås kyrka

Öppen förskola
måndag 29/4 kl.8:30
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus med våfflor
tisdag 30/4 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Inget Öppet Hus idag
onsdag 1/5 kl.13:30
Rävlanda församlingshem

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook