Begravning

Begravning 7I begravningsgudstjänsten tar de sörjande och församlingen avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet.

Tid för begravning bokas genom församlingsexpeditionen,
tel 0301 – 443 60.

Bårtäcke
Det finns ett bårtäcke att låna vid begravningsgudstjänster i Björketorps församling. Bårtäcket kan också lånas vid icke kyrklig begravning.
Seden med bårtäcke är gammal men kom ur bruk under 1700-1800-talet. Bårtäcket ersätter kistdekorationen. Handbuketter kan läggas i en skål på eller vid sidan av kistan. För att skydda textilen vid mullpåkastning finns extra dukar som läggs ovanpå bårtäcket.

 

Kista
Det kan finnas tillfällen då begravningsgudstjänsten måste hållas först efter det att kremation ägt rum. Ofta väljer man att låta en urna med den avlidnes stoft stå i centrum vid gudstjänsten. Om man ändå på traditionellt vis önskar samlas kring en kista, har Björketorps församling en sådan att låna ut. Urnan eller kartongen med askan ligger då i kistan, vilken draperas med bårtäcket. Avsked tas i kyrkan och gravsättningen äger rum vid ett senare tillfälle.

 

Själaringning
Kyrkklockor har i Kyrkans historia använts för att meddela att en medlem i församlingen har avlidit. Så har det också varit, och är, i Björketorps församling.
En gång i veckan rings det för dem som avlidit sedan föregående ringning.
Hindås: Ringning sker på torsdagar klockan 10.30.
Rävlanda: Ringning sker på fredagar klockan 10.
Klockorna ringer i 15 minuter. På anslagstavlan vid respektive kyrka anslås vem/vilka det rings för.
Kyrkan är öppen vid dessa ringningar för den som vill tända ljus eller sitta ned i kyrkan.

 

Tacksägelseringning – Tillkännagivande av dödsfall
Att någon som tillhör Svenska kyrkan avlidit ges offentlighet i församlingen på olika sätt.
Vid söndagens gudstjänst i respektive kyrka bes tacksägelse. Vilken söndag det sker överenskommes med sorgehuset. En ny ordning för tacksägelse infördes under 2018 och innebär att den numera infogas i Kyrkans förbön.
Tacksägelse innebär att man läser upp den avlidnes namnuppgifter, ber en tacksägelse för personens liv samt en bön om kraft och stöd i sorgen för de anhöriga. Kyrkans klockor ringer i samband med tacksägelse.

 

Leva vidare-samtal
Det finns möjlighet att delta i “Leva vidare-samtal”. Dessa samtal är till för den som har mist sin livskamrat. För mer information klicka Här: Leva vidare