Aktuellt

Kyrko- tillhörighet

Tillgänglighet

Begravning

Begravning 7I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet.

 Tid för begravning bokas genom församlingsexpeditionen, tel 0301 – 443 60.

 

 

 

Bårtäcke
Det finns ett bårtäcke att låna vid begravningsgudstjänster i Björketorps församling. Bårtäcket kan också lånas vid icke kyrklig begravning.
Seden med bårtäcke är gammal men kom ur bruk under 1700-1800-talet. Bårtäcket ersätter kistdekorationen. Handbuketter kan läggas i en korg vid sidan av kistan. För att skydda textilen vid mullpåkastning finns extra dukar som läggs ovanpå bårtäcket.

 

 

 

Själaringning
Kyrkklockor har i Kyrkans historia använts för att meddela att en medlem i församlingen har avlidit. Så har det också varit, och är, i Björketorps församling.
En gång i veckan rings det för dem som avlidit sedan föregående ringning.
Hindås: Ringning sker på torsdagar klockan 10.30.
Rävlanda: Ringning sker på fredagar klockan 10.
Klockorna ringer i 15 minuter. På anslagstavlan vid respektive kyrka anslås vem/vilka det rings för.
Kyrkan är öppen vid dessa ringningar för den som vill tända ljus eller sitta ned i kyrkan.

 

Tacksägelseringning – Tillkännagivande av dödsfall
Att någon som tillhör Svenska kyrkan avlidit ges offentlighet i församlingen på olika sätt.
Vid söndagens gudstjänst i respektive kyrka bes tacksägelse. Vilken söndag det sker överenskommes med sorgehuset. En ny ordning för tacksägelse infördes under 2018 och innebär att den numera infogas i Kyrkans förbön.
Tacksägelse innebär att man läser upp den avlidnes namnuppgifter, ber en tacksägelse för personens liv samt en bön om kraft och stöd i sorgen för de anhöriga. Kyrkans klockor ringer i samband med tacksägelse.

 

Leva vidare-samtal
Det finns möjlighet att delta i ”Leva vidare-samtal”. Dessa samtal är till för den som har mist sin livskamrat. För mer information klicka på fliken Leva vidare under Samtal & stöd.

 

 

Hämta som PDF


Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Rektor, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Öppen förskola
fredag 26/4 kl.9:30
Hindås församlingshem

Högmässa
söndag 28/4 kl.11:00
Hindås kyrka

Öppen förskola
måndag 29/4 kl.8:30
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus med våfflor
tisdag 30/4 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Inget Öppet Hus idag
onsdag 1/5 kl.13:30
Rävlanda församlingshem

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook