Begravning

Begravning 7I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet.

 Tid för begravning bokas genom församlingsexpeditionen, tel 0301 – 443 60.

 

 

 

Bårtäcke
Det finns ett bårtäcke att låna vid begravningsgudstjänster i Björketorps församling. Bårtäcket kan också lånas vid icke kyrklig begravning.
Seden med bårtäcke är gammal men kom ur bruk under 1700-1800-talet. Bårtäcket ersätter kistdekorationen. Handbuketter kan läggas i en korg vid sidan av kistan. För att skydda textilen vid mullpåkastning finns extra dukar som läggs ovanpå bårtäcket.

 

 

 

Själaringning
Kyrkklockor har i Kyrkans historia använts för att meddela att en medlem i församlingen har avlidit. Så har det också varit, och är, i Björketorps församling.
En gång i veckan rings det för dem som avlidit sedan föregående ringning.
I Hindås sker ringning på torsdagar klockan 10.30 och i Rävlanda på fredagar klockan 10. Klockorna ringer i 15 minuter. På anslagstavlan vid respektive kyrka anslås vem/vilka det rings för.
Kyrkan är öppen vid dessa ringningar för den som vill tända ljus eller sitta ned i kyrkan.

 

Tacksägelseringning – Tillkännagivande av dödsfall
Att någon som tillhör Svenska kyrkan avlidit ges offentlighet i församlingen på olika sätt.
Vid söndagens gudstjänst i respektive kyrka bes tacksägelse. Vilken söndag det sker överenskommes med sorgehuset. En ny ordning för denna tacksägelse införs under våren. Tacksägelsen flyttas från pålysningarna efter predikan till att infogas i Kyrkans förbön.
Tacksägelse innebär att man läser upp den avlidnes namnuppgifter, ber en tacksägelse för personens liv samt en bön om kraft och stöd i sorgen för de anhöriga. Kyrkans klockor ringer i samband med tacksägelse.

 

Leva vidare-samtal
Det finns möjlighet att delta i ”Leva vidare-samtal”. Dessa samtal är till för den som har mist sin livskamrat. För mer information klicka på fliken Leva vidare under Samtal & stöd.

 

 

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Högmässa i Taizé-anda
söndag 23/12 kl.11:00
Hindås kyrka

Julbön
måndag 24/12 kl.17:00
Björketorps kyrka

Julotta
tisdag 25/12 kl.7:00
Björketorps kyrka

Julotta
tisdag 25/12 kl.7:00
Hindås kyrka

Högmässa på Annandag jul
onsdag 26/12 kl.11:00
Björketorps kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook