Vigsel

I vigselgudstjänsten säger två människor sitt hjärtas ja till varandra och ber församlingen om Guds välsignelse över brudparets framtid.
För att få gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad. Man måste ha ansökt om hindersprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket.

Vigselgudstjänsten skall omfatta makarnas samtycke till äktenskapet, ömsesidiga löften om livslång kärlek och trohet, tillkännagivande att äktenskapet har ingåtts samt kyrkans förbön med välsignelse. Vigseln skall äga rum inför vittnen.
Brudkrona finns för utlåning.

Bokningar kan göras tidigast 8 månader före tänkt vigseldatum.

Vigseltider
I regel lördag kl 14 eller 16 i respektive kyrka. Undantag första lördag i månaden, under terminstid, då inga vigslar kan bokas.

Jämna veckor (lördagar) ansvarar i regel kyrkoherde Jonas Liljeqvist, tel 0301-443 63, 443 72, jonas.liljeqvist@svenskakyrkan.se, för vigsel i båda kyrkorna.

Udda vecka (lördagar) ansvarar i regel komminister Björn Fyrlund, tel 0301-443 75, bjorn.fyrlund@svenskakyrkan.se, för vigsel i båda kyrkorna

Närmare information kan fås genom församlingsexpedition, tel 0301-44360.


Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Meditation/Tyst bön
onsdag 25/4 kl.18:00
Hindås kyrka

Veckomässa
onsdag 25/4 kl.18:30
Hindås kyrka

Lectio Divina - samtalsbibelstudium
onsdag 25/4 kl.19:00
Hindås församlingshem

Öppet Hus med soppa
torsdag 26/4 kl.12:30
Hindås kyrka och församlingshem

Vardagsmässa
fredag 27/4 kl.8:30
Björketorps kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook