Vigsel

I vigselgudstjänsten säger två människor sitt hjärtas ja till varandra och ber församlingen om Guds välsignelse över brudparets framtid.
För att få gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Däremot krävs inte att någon av dem är konfirmerad. Innan vigseln måste ansökan om hindersprövning ha lämnats in och den måste också vara godkänd. Ansökan görs hos Skatteverket.

Vigselgudstjänsten skall omfatta makarnas samtycke till äktenskapet, ömsesidiga löften om livslång kärlek och trohet, tillkännagivande att äktenskapet har ingåtts samt kyrkans förbön med välsignelse. Vigseln skall äga rum inför vittnen.
Brudkrona finns för utlåning.

Bokningar kan göras tidigast 12 månader före tänkt vigseldatum.

Vigseltider
I regel lördag kl 15 eller 17 i respektive kyrka. Undantag första lördag i månaden, under terminstid, då inga vigslar kan bokas.

I regel ansvarar kyrkoherde Jonas Liljeqvist, tel 0301-443 63, jonas.liljeqvist@svenskakyrkan.se, för vigsel i båda kyrkorna.

Närmare information kan fås genom församlingsexpedition, tel 0301-44360.