Konfirmation

Konfirmation är i grund och botten dopbekräftelse, antingen bekräftelse av det dop som skedde under de första månaderna av en människas liv eller det dop (om man inte döpts som spädbarn) som sker under konfirmandtiden.
Att konfirmeras är i Björketorps församling bland annat att få mötas för att tala om kristen tro, hopp, tvivel, Bibel och gudstjänst.
Att vara med i en konfirmandgrupp innebär är att söka svar på frågor om livets mål och mening, om vem Gud är och vad ett kristet hopp om evigt liv innebär. Konfirmandtiden är både samlingar, läger, utflykter, andakter och gudstjänster.
Svenska kyrkan inbjuder ungdomar i årskurs 8 till att bli konfirmand med möjlighet till att bli konfirmerad det år man fyller 15.
Ansvarig konfirmationspräst är Björn Fyrlund.

Vuxenkonfirmation
Är du vuxen och aldrig blev konfirmerad så finns det möjlighet till vuxenkonfirmation.

Ytterligare information:
Komminister Björn Fyrlund, telefon; 0301-443 75
e-post: bjorn.fyrlund@svenskakyrkan.se

 

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Högmässa på Midsommardagen
lördag 23/6 kl.18:00
Hindås kyrka

Högmässa
söndag 24/6 kl.11:00
Björketorps kyrka

Sommar-Öppet Hus
tisdag 26/6 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Högmässa
söndag 1/7 kl.11:00
Björketorps kyrka

Församlingsutflykt
tisdag 3/7 kl.
Dagsutflykt till Bohuslän

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook