Konfirmation

 

Konfirmation är i grund och botten dopbekräftelse, antingen bekräftelse av det dop som skedde under de första månaderna av en människas liv eller det dop (om man inte döpts som spädbarn) som sker under konfirmandtiden.
Att konfirmeras är i Björketorps församling bland annat att få mötas för att tala om kristen tro, hopp, tvivel, Bibel och gudstjänst.
Att vara med i en konfirmandgrupp innebär är att söka svar på frågor om livets mål och mening, om vem Gud är och vad ett kristet hopp om evigt liv innebär. Konfirmandtiden är både samlingar, läger, utflykter, andakter och gudstjänster.
Svenska kyrkan inbjuder ungdomar i årskurs 8 till att bli konfirmand med möjlighet till att bli konfirmerad det år man fyller 15.

Under året erbjuder vi:

Terminskonfirmation med friluftstema
Regelbundna samlingar varannan torsdag eftermiddag (jämna veckor) efter skolans slut, med drop-in fika för den som vill innan vi börjar. Samlingen avslutas med veckomässa i Björketorps kyrka kl 18-18.30.
Några lördagar under höst och vår med friluftsaktiviteter.
Helgläger fredag – söndag 1-3 mars 2019.
Konfirmandansvarig: Kyrkoherde Jonas Liljeqvist, tel: 0301-443 63
e-post: jonas.liljeqvist@svenskakyrkan.se

 

VUXENKONFIRMATION
Är du vuxen och aldrig blev konfirmerad så finns det möjlighet till vuxenkonfirmation.
Information: Kyrkoherde Jonas Liljeqvist, tel: 0301-443 63
e-post: jonas.liljeqvist@svenskakyrkan.se