Det händer

 

2017-12-08 kl.9:30

Öppen förskola

Hindås församlingshem

För barn med medföljande vuxen. Kontakt: Berit Aler, 0301-443 77.

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Gudstjänst för små och stora
söndag 17/12 kl.11:00
Björketorps kyrka

Julbön
söndag 24/12 kl.17:00
Björketorps kyrka

Julotta
måndag 25/12 kl.7:00
Björketorps kyrka

Julotta
måndag 25/12 kl.7:00
Hindås kyrka

Högmässa
tisdag 26/12 kl.11:00
Hindås kyrka

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook