Dop

 Ett nyfött barn väcker glädje och tacksamhet. Att i familjens och släktens gemenskap få bära fram sitt barn till dop kan ytterligare fördjupa samhörigheten i familjen och ge anledning till att få be för sitt barn och lägga dess liv i Guds hand.

Dopet är både en tacksägelse och förbön för ett nytt liv och en handling som Jesus Kristus uppmanar oss till att bli delaktiga av för att komma i en personlig relation till Gud; få del av löftet om Jesu Kristi liv i våra liv.

Dopet är en av kyrkans heliga handlingar, ett sakrament. Dopet sker i vatten, i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Dopet kan ske alltifrån det att en människa är nyfödd till det att hon är vuxen. Den som döps från tonårstiden bekräftar själv det “ja” till dopet som föräldrarna ger vid dop av spädbarn.

Dopet föregås av ett dopsamtal där dopordningen gås igenom, förslag på psalmer diskuteras, namn på faddrar anmäls, uppgifter i gudstjänsten kan fördelas osv. För att vara fadder skall man själv vara döpt.

Musikval, och/eller ev solistmedverkan, överenskommes med tjänstgörande präst och kantor. Musik kan spelas genom CD/Mp3 i kyrkorna. Kantor har viss tid och möjlighet för att öva med solist.

Om ni önskar låna församlingshemmet för servering i samband med dopet, tänk på att vara ute i god tid eftersom församlingshemmen är flitigt efterfrågade. Kaffet i församlingshemmet vill man kanske helst ha i familjekretsen varför endast en dukning per dag är möjlig.

Dopklänning finns för utlåning. Det finns två små och en i storlek 86-92.


DOPTIDER
I regel lördag kl 11 eller 13 (undantag: första lördag i månaden, under terminstid) och
söndag i samband med gudstjänsten kl 11
eller
fristående kl 13/ kl 13.30.

Lördagar ansvarar i regel kyrkoherde Jonas Liljeqvist för dop i båda kyrkorna. Telefon: 0301-443 63,
e-post: jonas.liljeqvist@svenskakyrkan.se

Söndagar ansvarar i regel den präst som har gudstjänst i respektive kyrka för dop.

Närmare information kan fås genom församlingsexpedition, tel 0301-443 60.

 

 

Något om symbolerna vid dopet:

Vattnet – Allt liv börjar i vatten. I dopfuntens vatten speglas himlen för oss, i dopfuntens vatten grundläggs en ny relation till Gud. Det innebär att vi blir födda på nytt, som barn till Gud och får säga “Far” till honom.

Ljuset – Jesus säger: “Jag är världens ljus”. Dopet ger tydning, mening och mål åt vårt liv. Dopet talar om att leva nära den Gud som i Jesus vandrat jordiska vägar och så uppenbarat både vem Gud och människan djupast är.

Dopklädnaden – Varje ny dag klär vi oss på nytt. Lika konkret och påtagligt kallas vi att gång på gång påminna oss om dopets löften. Varje dag kallas vi att genom bön och andakt komma närmare och djupare in i vår tro, så att tron blir en närande och värmande erfarenhet för oss.