Dop

 Ett nyfött barn väcker glädje och tacksamhet. Att i familjens och släktens gemenskap få bära fram sitt barn till dop kan ytterligare fördjupa samhörigheten i familjen och ge anledning till att få be för sitt barn och lägga dess liv i Guds hand.

Dopet är både en tacksägelse och förbön för ett nytt liv och en handling som Jesus Kristus uppmanar oss till att bli delaktiga av för att komma i en personlig relation till Gud; få del av löftet om Jesu Kristi liv i våra liv.

Dopet är en av kyrkans heliga handlingar, ett sakrament. Dopet sker i vatten, i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Dopet kan ske alltifrån det att en människa är nyfödd till det att hon är vuxen. Den som döps från tonårstiden bekräftar själv det ”ja” till dopet som föräldrarna ger vid dop av spädbarn.

Dopet föregås av ett dopsamtal där dopordningen gås igenom, förslag på psalmer diskuteras, namn på faddrar anmäls, uppgifter i gudstjänsten kan fördelas osv. För att vara fadder skall man själv vara döpt.

Dop kan firas i samband med ordinarie gudstjänst eller som separat gudstjänst efter ordinarie söndagsgudstjänst eller som fristående dopgudstjänst annan dag.

Om ni önskar låna församlingshemmet för servering i samband med dopet, tänk på att vara ute i god tid eftersom församlingshemmen är flitigt efterfrågade. Flera familjer kan fira dopgudstjänst tillsammans, men kaffet i församlingshemmet vill man kanske helst ha i familjekretsen varför endast en dukning är möjlig per dag.

För bokning av dop, eller vid ytterligare  frågor:

Kyrkoherde  Jonas Liljeqvist  telefon 0301- 443 63, 443 72
e-post: jonas.liljeqvist@svenskakyrkan.se

Komminister Björn Fyrlund, telefon 0301-102 27, 443 75
e-post: bjorn.fyrlund@svenskakyrkan.se

Något om symbolerna vid dopet:

Vattnet – Allt liv börjar i vatten. I dopfuntens vatten speglas himlen för oss, i dopfuntens vatten grundläggs en ny relation till Gud. Det innebär att vi blir födda på nytt, som barn till Gud och får säga ”Far” till honom.

Ljuset – Jesus säger: ”Jag är världens ljus”. Dopet ger tydning, mening och mål åt vårt liv. Dopet talar om att leva nära den Gud som i Jesus vandrat jordiska vägar och så uppenbarat både vem Gud och människan djupast är.

Dopklädnaden – Varje ny dag klär vi oss på nytt. Lika konkret och påtagligt kallas vi att gång på gång påminna oss om dopets löften. Varje dag kallas vi att genom bön och andakt komma närmare och djupare in i vår tro, så att tron blir en närande och värmande erfarenhet för oss.

Kontakt

Björketorps Församling:
Hedvägen 1
438 51 Rävlanda

Telefon: 0301-443 60
Fax: 0301-441 84
e-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se


Förskolan Fisken
Telefon 0301-443 14
Förskolechef, e-post: berit.aler@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till anställda: Klicka här

Det händer

Öppet Hus
tisdag 24/10 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Öppet Hus
onsdag 25/10 kl.14:00
Rävlanda församlingshem

Öppet Hus med soppa
torsdag 26/10 kl.12:00
Hindås kyrka och församlingshem

Vardagsmässa
fredag 27/10 kl.8:30
Björketorps kyrka

Öppen förskola
fredag 27/10 kl.9:30
Hindås församlingshem

Församlingsbladet

Senaste församlingsbladet Klicka i bilden för
att hämta senaste
församlingsbladet
som pdf-fil.

Äldre blad:
klicka här

Facebook