Kyrkoval 19 september 2021

Ge din röst i kyrkovalet 19 september!
Alla som är röstberättigade får ett röstkort till sin folkbokföringsadress, ta med det när du ska rösta.

I kyrkovalet kan du rösta i tre val: kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
Kyrkofullmäktige i Björketorps församling 
– i vår församling kan du rösta på:
Församlingens Bästa i Björketorps församling eller
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) eller
Socialdemokraterna i Björketorps församling.
Namnlistor finns i vårt församlingsblad september – november.

Stiftsfullmäktige, ett regionalt val till Göteborgs stift.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Rösta på valdagen:
Rävlanda församlingshem (nedre våningen): 9 – 11, 16 – 20
Hindås församlingshem (nedre våningen): 9 – 11, 16 – 20

Förtidsrösta:
Förtidsröstning sker på församlingsexpeditionen i Rävlanda:
Måndag 6/9 – lördag 11/9 10 – 12, torsdag 9/9 även 17 – 20
Måndag 13/9 – lördag18/9 10 – 12, torsdag 16/9 även 17 – 20

Kontakta expeditionen, 0301-443 60, när det gäller budröstning eller brevröstning eller om du behöver ytterligare information om valet till kyrkofullmäktige.

Ytterligare allmän information om kyrkovalet kan fås på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval