Direktsänd fasteandakt från Hindås kyrka, torsdagar kl 12

Herre.
Jag har så ofta genomlevt fastetiden,

utan att egentligen vara med.
Visa vad jag kan försaka,
säg vad jag skall avstå åt min nästa.
Låt mig denna tid verkligen be
för alla människor i nöd
och ge mig nåden att få följa någon
– åtminstone ett stycke – på hennes lidandes väg.
Låt mig stava på hemligheten
att det som skedde på korset
skedde för mig.
(Sven Danell 1903-1981)

Under fastetiden, sex veckor, följer vi Jesus lidandes väg fram till korset.
I år läser vi Markusserien.

Vecka 1  18/2  Markusevangeliet 14:1-11
Vecka 2  25/2  Markusevangeliet 14:12-31 – psalmer: 70, 387
Vecka 3     4/3  Markusevangeliet 14:32-42
Vecka 4  11/3  Markusevangeliet 14:43-52
Vecka 5  18/3  Markusevangeliet 14:53-72
Vecka 6  25/3  Markusevangeliet 15:1-20

Klicka här för att se andakten.