Just nu: Endast webbsända gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst med oss.
Just nu kan vi inte fira gudstjänst tillsammans i kyrkan, men vi strömmar våra gudstjänster: Strömmad gudstjänst

Eftersom covid -19 sprids och allvarliga rekommendationer har gjorts, provar vi en annorlunda gudstjänstform: Webbsänd mässa med förlängd nattvardsgång. Detta innebär att en förkortad högmässa firas i kyrkan med endast tjänstgörande och medverkande på plats, men den strömmas via hemsidan. Under 30 minuter efter avslutad mässa ges möjlighet att komma till kyrkan för att, under säkra former, ta emot nattvarden.

Se gudstjänsten och kommande sändningar här: Direktsänd gudstjänst