Just nu: Anmälan till gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med oss.
Enligt nuvarande restriktioner får max 8 deltagare fira gudstjänst tillsammans i kyrkan.
För att delta i en gudstjänst i kyrkan krävs anmälan till församlingens expedition.
Anmälan kan göras måndag – torsdag kl 9-12,
telefon: 0301-443 60.

Vi fortsätter att direktsända våra gudstjänster söndagar och helgdagar. Klicka på: Strömmad gudstjänst

Fortfarande är spridningen av covid-19 stor och vi fortsätter med Webbsänd högmässa med förlängd nattvardsgång. Detta innebär att högmässa firas i kyrkan, och direktsänds via hemsidan.
Kl 12.15-12.45 efter avslutad mässa ges möjlighet att komma till kyrkan för att, under säkra former, ta emot nattvarden.
Välkommen fram till altarringen där du få ta emot bröd och vin. Doppa brödet i vinet. Du kan också välja att bara ta emot brödet.
Innan du lämnar nattvardsbordet uttalar prästen välsignelsen.
Du får gärna dröja kvar i kyrkan och tända ett ljus i ljusbäraren
och vara i en kort stunds bön och stillhet.
Lämna kyrkan genom sidoingången.

Se gudstjänsten och kommande sändningar här: Direktsänd gudstjänst