Just nu: Endast webbsända gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst med oss.
Just nu kan vi inte fira gudstjänst tillsammans i kyrkan,
men vi strömmar våra gudstjänster i direktsändning: Strömmad gudstjänst

Eftersom covid -19 sprids och allvarliga rekommendationer har gjorts, provar vi en annorlunda gudstjänstform: Webbsänd högmässa med förlängd nattvardsgång. Detta innebär att högmässa firas i kyrkan med endast tjänstgörande och medverkande på plats, men den strömmas via hemsidan.
Kl 12.15-12.45 efter avslutad mässa ges möjlighet att komma till kyrkan för att, under säkra former, ta emot nattvarden.
Välkommen fram till altarringen där du få ta emot bröd och vin. Doppa brödet i vinet. Du kan också välja att bara ta emot brödet.
Innan du lämnar nattvardsbordet uttalar prästen välsignelsen.
Du får gärna dröja kvar i kyrkan och tända ett ljus i ljusbäraren
och vara i en kort stunds bön och stillhet.
Lämna kyrkan genom sidoingången.

Se gudstjänsten och kommande sändningar här: Direktsänd gudstjänst