Strömmad gudstjänst

Välkommen att delta digitalt i församlingens gudstjänst just när den äger rum, i realtid.
På grund av nuvarande restriktioner med maximalt 8 personer i en sammankomst, firar vi gudstjänst endast genom att sända digitalt. Bara medverkande finns på plats i kyrkan.

Webbsänd högmässa med förlängd nattvardsgång innebär högmässa, som man kan följa här via länk.
Kl 12.15-12.45 efter avslutad mässa ges möjlighet att komma till kyrkan för att, under säkra former, ta emot nattvarden.
Välkommen fram till altarringen där du få ta emot bröd och vin. Doppa brödet i vinet. Du kan också välja att bara ta emot brödet.
Innan du lämnar nattvardsbordet uttalar prästen välsignelsen.
Du får gärna dröja kvar i kyrkan och tända ett ljus i ljusbäraren
och vara i en kort stunds bön och stillhet.
Lämna kyrkan genom sidoingången.

Här finns allmän agenda för: HÖGMÄSSA (med nattvard)
och för: GUDSTJÄNST (utan nattvard)

Vi sänder direkt:

28 februari kl 11, 2 söndagen i fastan
Högmässa i Björketorps kyrka med förlängd nattvardsgång.
Söndagens tema: Den kämpande tron
Präst: Roland Johansson
Diakon: Maria Berggren
Musiker: Ingalill Nilsson och Magnus Berggren
Psalmer: 205, 696:2, 217, 270, 700:1, 206, 254:1-3
För att se gudstjänsten: Klicka på länken  Direktsänd gudstjänst här nedan.

Torsdag 4 mars kl 12
Fasteandakt i Hindås kyrka
För att se andakten: Klicka på länken Direktsänd gudstjänst här nedan.
Andakten ligger kvar under dagen. Om du vill se den i efterhand, tänk då på att stillbilden ligger på ca 15 min innan andakten börjar.


K
licka på länken för att se sändningen:
Direktsänd gudstjänst 

Observera att vi lägger ut sändningen ca 15 minuter innan gudstjänsten och att det kan ta en stund innan sändningen är igång.
Det är en viss eftersläpning tidsmässigt. Gå inte in på sändnings-sidan innan vi lagt ut den. Då ser du inte när sändningen väl börjar. Du måste i så fall uppdatera sidan för att se den.
Vi beklagar att det varit tekniska problem vid några sändningar.

Kollekt
Om du vill ge kollekt går det bra att swisha.
Björketorps kyrka: 123 226 87 20
Hindås kyrka: 123 544 38 66
Det går också att ge kollekt via bankgiro: 374-7037 Björketorps församling.

Kommande gudstjänster
Se i kalendern eller
Ladda ner en pdf för kommande gudstjänster: Direktsända gudstjänster och andakter feb-mars