Strömmad gudstjänst

Nu ges möjlighet att delta digitalt i församlingens gudstjänst just när den äger rum, i realtid.

Vi sänder:

24 maj, Söndag före pingst, kl 11 Högmässa från Björketorps kyrka
Här finns agenda: HÖGMÄSSA 24 maj, Björketorps kyrka

Klicka på länken för att se sändningen: https://www.kyrktorget.se/bjorketorpsforsamling/tv

Observera att vi lägger ut sändningen ca 15 minuter innan gudstjänsten och att det kan ta en stund innan sändningen är igång.
Det är en viss eftersläpning tidsmässigt. Gå inte in på sändnings-sidan innan vi lagt ut den. Då ser du inte när sändningen väl börjar. Du måste i så fall uppdatera sidan för att se den.
Vi beklagar att det varit tekniska problem vid starten av några sändningar.

Kommande gudstjänster – se kalendern.
Här finns också en pdf: Gudstjänster maj-juni