Covid-19

Jesus har lovat att vara med oss alla dagar och även i orostider:
Jesus säger:
“Jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt.28:20)
 “Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh. 14:27)

 

COVID 19
Sedan 24 november får bara  8 personer samlas vid allmänna sammankomster. Därför strömmar vi i direktsändning söndagarnas gudstjänster och mässor med enbart medverkande på plats i kyrkan. För den som vill ta emot nattvarden, ges möjlighet att under 30 minuter efter mässans slut komma till kyrkan för att enskilt och under säkra former göra detta.

Övrig församlingsverksamhet pausas under perioden.

Björketorps församling bevakar aktivt utvecklingen och följer de rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter. Eftersom läget snabbt kan förändras hänvisar vi till ansvariga myndigheter för den allra senaste informationen.
Vi arbetar för att minska smittspridningen:
Stanna hemma om ni är ni förkylda, hostiga eller har liknande symptom, så att vi kan begränsa spridning i våra lokaler.

 

Vänliga hälsningar
Jonas Liljeqvist, kyrkoherde

 

 

Här finner ni aktuell information om coronaviruset, på Folkhälsomyndighetens och andra viktiga myndigheters webbplatser:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet

https://www.who.int/  

https://www.krisinformation.se/