Covid-19

Jesus har lovat att vara med oss alla dagar och även i orostider:
Jesus säger:
“Jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt.28:20)
 “Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh. 14:27)

GUDSTJÄNSTERNA
Vi firar gudstjänster antingen i Hindås eller Björketorps kyrka. Se vidare under rubriken “Det händer” eller i kalendern  här på hemsidan och i tidningen Annonsmarkna’n.

Uppdaterad gudstjänstplan finns här: Gudstjänster sept-nov samt i kyrkor och församlingshem.
Vi bedömer att våra kyrkor fungerar för 50 personer i Björketorps kyrka och 35 personer i Hindås kyrka.
Psalmböcker är placerade på behörigt avstånd i bänkarna och vi uppmanar varandra att sitta på dessa platser.
Vid nattvard använder vi oss av kommunionskö, med gott om utrymme till framförvarande och bakomvarande medvandrare. Prästen står utanför altarringen i koret och delar ut endast brödet.
I kyrkan finns handsprit och möjlighet att tvätta händerna.

VECKOMÄSSOR
Hindås kyrka; varannan onsdag kl 18.30 udda veckor.
Björketorps kyrka; varannan torsdag kl 18 jämna veckor.

HEMKOMMUNION
Den som önskar få nattvard i hemmet är välkommen att kontakta kyrkoherde Jonas Liljeqvist, 0301-443 63.

ÖPPEN KYRKA
Hindås kyrka är öppen för tyst bön på onsdagar kl 17.30-18.00 följt av gemensam tyst bön kl 18-18.20. 

STRÖMMAD GUDSTJÄNST
Det ges möjlighet att delta digitalt i församlingens gudstjänst just när den äger rum, i realtid.
För närmare information klicka på länken: Strömmad gudstjänst
Observera att det kan ta en stund innan sändningen är igång.
Det är en viss eftersläpning tidsmässigt.

Kommande gudstjänster – se kalendern.

COVID 19
Med anledning av covid-19 är många av församlingens verksamheter pausade eller förlagda utomhus.
Björketorps församling bevakar aktivt utvecklingen och följer de rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter. Eftersom läget snabbt kan förändras hänvisar vi till ansvariga myndigheter för den allra senaste informationen.
Vi arbetar för att minska smittspridningen:
Stanna hemma om ni är ni förkylda, hostiga eller har liknande symptom, så att vi kan begränsa spridning i våra lokaler.

 

Förändrade verksamheter:
Se mer under respektive flik under Verksamheter

UTE-ÖPPET HUS flyttar in.
Se mera här

ÖPPEN FÖRSKOLA -för barn med medföljande vuxen
Vi fortsätter att ha verksamheten utomhus.
Medtag egen matsäck. Samling utanför församlingshemmet.
Rävlanda församlingshem: Måndagar 10-12
Hindås församlingshem: Fredagar 10-12

BABYRYTMIK
Hindås församlingshem
6 tillfällen. Torsdagar kl 10-10.30
Vi vänder oss till dig som har barn 2-6 månader.
Du kommer att i grupp umgås med ditt barn med sånger, rörelser och rytmer.
Under rådande situation med covid-19 har vi begränsat antal deltagare.
Kontakt: Berit Aler, epost: berit.aler@svenskakyrkan.se

KYRKLIGA HANDLINGAR
Dop, vigsel och begravning hålls inom familjekretsen.

SAMTAL
Vill du samtala med diakon eller präst så är du välkommen att ringa:
Jonas Liljeqvist, kyrkoherde, 0301- 443 63
eller Maria Berggren, diakon, 0301-443 58

 

Vänliga hälsningar
Jonas Liljeqvist, kyrkoherde

 

 

Här finner ni aktuell information om coronaviruset, på Folkhälsomyndighetens och andra viktiga myndigheters webbplatser:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet

https://www.who.int/  

https://www.krisinformation.se/