Covid-19

Jesus har lovat att vara med oss alla dagar och även i orostider:
Jesus säger:
“Jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt.28:20)
 “Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh. 14:27)

 

COVID 19
Enligt nuvarande restriktioner får maximalt 8 personer delta i en gudstjänst. För att delta i en gudstjänst i kyrkan krävs anmälan  till församlingens expedition.
Anmälan kan göras måndag – torsdag kl 9-12
Telefon: 0301-443 60.

Vi direktsänder våra gudstjänster söndagar och helgdagar. Klicka på länken: Strömmad gudstjänst

Fortfarande är spridningen av covid-19 stor och vi fortsätter med Webbsänd högmässa med förlängd nattvardsgång. Detta innebär att högmässa firas i kyrkan, men den direktsänds via hemsidan.
Kl 12.15-12.45 efter avslutad mässa ges möjlighet att komma till kyrkan för att, under säkra former, ta emot nattvarden.
Välkommen fram till altarringen där du få ta emot bröd och vin. Doppa brödet i vinet. Du kan också välja att bara ta emot brödet.
Innan du lämnar nattvardsbordet uttalar prästen välsignelsen.
Du får gärna dröja kvar i kyrkan och tända ett ljus i ljusbäraren
och vara i en kort stunds bön och stillhet.
Lämna kyrkan genom sidoingången.

Övrig församlingsverksamhet, förutom onsdagar i Hindås: Öppen kyrka, Tyst bön samt varannan vecka Veckomässa, pausas under perioden.

Björketorps församling bevakar aktivt utvecklingen och följer de rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter. Eftersom läget snabbt kan förändras hänvisar vi till ansvariga myndigheter för den allra senaste informationen.
Vi arbetar för att minska smittspridningen:
Stanna hemma om ni är ni förkylda, hostiga eller har liknande symptom, så att vi kan begränsa spridning i våra lokaler.

 

Vänliga hälsningar
Jonas Liljeqvist, kyrkoherde

 

 

Här finner ni aktuell information om coronaviruset, på Folkhälsomyndighetens och andra viktiga myndigheters webbplatser:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet

https://www.who.int/  

https://www.krisinformation.se/