Covid-19

Jesus har lovat att vara med oss alla dagar och även i orostider:
Jesus säger:
“Jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt.28:20)
 “Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh. 14:27)

 

COVID 19
Vi är glada att vi kan fira gudstjänst på plats i våra kyrkor igen, men vi uppmanar varandra att fortsatt vara försiktiga – allt för att hindra smittspridning.  Handsprit finns bak i kyrkan och ställs också fram vid första bänkraden inför nattvardens utdelande.

När vi firar högmässa och veckomässa, delar prästen ut brödet som man sedan doppar i kalken. Vill man ta emot endast bröd, visar man det tydligt, förslagsvis genom att lägga höger hand på sin vänstra axel.

 

Vi fortsätter att direktsända våra gudstjänster söndagar och helgdagar. Klicka på länken: Strömmad gudstjänst

 

Björketorps församling bevakar aktivt utvecklingen och följer de rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter. Eftersom läget snabbt kan förändras hänvisar vi till ansvariga myndigheter för den allra senaste informationen.
Vi arbetar för att minska smittspridningen:
Stanna hemma om ni är ni förkylda, hostiga eller har liknande symptom, så att vi kan begränsa spridning i våra lokaler.

Vänliga hälsningar
Jonas Liljeqvist, kyrkoherde

Här finner ni aktuell information om coronaviruset, på Folkhälsomyndighetens och andra viktiga myndigheters webbplatser:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet

https://www.who.int/  

https://www.krisinformation.se/