Covid-19

Jesus har lovat att vara med oss alla dagar och även i orostider:
Jesus säger:
”Jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt.28:20)
 ”Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh. 14:27)

Gudstjänsterna
Vi fortsätter att fira gudstjänster  antingen i Hindås eller Björketorps kyrka. Se vidare under rubriken ”Det händer” här till vänster,  i kalendern och Annonsmarkna’n.

Uppdaterad gudstjänstplan finns också här:Ny gudstjänstplan 2020-03-31 samt i kyrkor och församlingshem.
Vid nattvard delas endast brödet ut.
Alla kyrkkaffen ställs in tills vidare.
Veckomässor, middagsbön och morgonbön är tills vidare inställda.
Hindås kyrka är öppen för tyst bön varannan onsdag kl 18.00 (udda veckor)
Förutom radio- och TV-gudstjänster så sänder även församlingar och organisationer sina gudstjänster på nätet.
Här nedan är exempel på två länkar:
Sankt Pauli församling i Göteborg: http://www.sanktpauli.se/media/sankt-pauli-narradio-och-mediabibliotek/
Sankt Ansgars stiftelse i Uppsala: https://www.youtube.com/channel/UCvN0ZygXCNWgyjkLyXdJtUA/

Med anledning av viruset covid-19 bevakar Björketorps församling aktivt utvecklingen och följer de rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter. Eftersom läget snabbt kan förändras hänvisar vi till ansvariga myndigheter för den allra senaste informationen.

Vi arbetar för att minska smittspridningen:
Stanna hemma om ni är ni förkylda, hostiga eller har liknande symptom, så att vi kan begränsa spridning i våra lokaler.

Hemkommunion 
Den som önskar få nattvard i hemmet är välkommen att kontakta kyrkoherde Jonas Liljeqvist, 0301-443 63.

Kyrkliga handlingar
Dop, vigsel och begravning hålls inom familjekretsen.

Samtal
Vill du samtala med diakon eller präst så är du välkommen att ringa:
Jonas Liljeqvist, kyrkoherde, 0301- 443 63
eller Maria Berggren, diakon, 0301-443 58

 

Vänliga hälsningar
Jonas Liljeqvist, kyrkoherde

 

 

Här finner ni aktuell information om coronaviruset, på Folkhälsomyndighetens och andra viktiga myndigheters webbplatser:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet

https://www.who.int/  

https://www.krisinformation.se/