Allhelgonahelgen 1-3 nov

 Fredag 1/11 Öppen kyrka 12-17
Enkel kaffeservering i kyrkan och vid gravkapellet

Lördag 2/11 Gudstjänst 11
Öppen kyrka 12-14
Enkel kaffeservering i kyrkan.

Vi finns till hands om du vill prata med någon.
Välkommen!

Minnesgudstjänst 3/11 kl.18

Söndag efter Alla helgons dag
”Vårt eviga hopp.”
Det ges tillfälle till bön och ljuständning. Gudstjänsten ger möjlighet att stanna upp inför sorg och förlust som går längre tillbaka i tiden. Vi nämner därför inga avlidna vid namn. Gudstjänsten leds av prästerna Jonas Liljeqvist
och Roland Johansson.
Björketorps och Hindås kyrkokörer sjunger.