Göteborgs ungdomskör

Söndag 13 oktober kl 18
Välkommen till
Musikgudstjänst i Hindås kyrka
med Göteborgs ungdomskör,
Dirigent: Anne Johansson