Skapelsegudstjänster

”I begynnelsen skapade Gud himmel
och jord…”

Skapelseberättelsen i Första Mosebokens första kapitel kallas ibland en lovsång till Guds ära.
Tre sommarkvällar kl 18 bjuder vi in till gudstjänster
med skapelsen som tema.

 

16 juni     Himmel och hav.
Taubesångaren Axel Falk.
Präst: Jonas Liljeqvist.
Björketorps kyrka.

 

 

28 juli      Sol och grönska.
Claes Kylberg, flöjt.
Präst: Jonas Liljeqvist.
Hindås kyrka.

 

 

18 augusti Djur och människor.
Magnus Stranne, trumpet mm.
Präst: Jonas Liljeqvist.
Hindås kyrka.